NB! blogg.nrk.no er nedlagt. Dette er en arkivert kopi OM FAGDAGEN | Fagdagen 2013

OM FAGDAGEN

Fagdagen i NRK er medarbeidernes egen inspirasjonsdag. En hel dag med over 20 sesjoner om forskjellige temaer  som handler om vår arbeidsplass og vår plass i mediebildet.  En dag der vi ser på egne og andres suksesser, får inspirasjon og skuer inn i fremtidens nye medievirkelighet. En dag hvor vi deler ut priser for godt arbeid.

Og det hele avsluttes med underholdning og stor fest med vårt eget husorkester, KORK. Fagdagen er sommerens vakreste eventyr.

Hvem står bak Fagdagen

Fagdagen ledes av en prosjektleder som har satt sammen tre grupper av frivillige medarbeidere som jobber med programmet, prisen, festen og det praktiske rundt logistikken til en konferanse som i år samler 1400 personer på fagdagsforelesningene og over 1100 på festen om kvelden. Og alle sammen gjør dette i tillegg til sin vanlige jobb. I tillegg stiller mange flotte mennesker opp frivillig for å hjelpe til med avviklingen når det gjelder lyd,streaming, moderatoroppgaver og alle de andre viktige detaljene en så stor konferanse inneholder. Alle avdelinger bidrar med hjelp til å få arrangementet i havn slik at vi får en konferanse og en fest vi kan være fornøyd med. Og en spesiell takk til Messa som alltid stiller opp med godt humør og god mat.

Wilhelm Haagensli (Prosjektleder Fagdagen og leder av Programgruppen)

Her er et bilde av de vi klarte å samle fra Programgruppen i en travel hverdag:

,

Fra venstre: Vincent Reilly, Rolf Brandrud, Hanne Vennemo, Katrine Raade, Brynjulf Handgaard, Camilla Kampevold(Prosjektsekretær), Trond Ramberg og Wilhelm Haagensli (Prosjektleder og leder av Programgruppen).

Disse var ikke tilstede: Bjørn Atle Gildestad, Olav Njaastad og Erik Berg-Hansen

Her har vi samlet noen fra Praktisk gruppe, Festgruppe og Programgruppe

Bakre rekke fra venstre:Kenneth Solheim, Tore Brockstedt, Britt-Ida Tøftum, Wibeke Nordvik, Wilhelm Haagensli, Hilde Klæth og Rolf Brandrud.
Foran fra venstre: Morten Jutkvam, Sigrid Scheie Tjensvoll, Vincent Reilly, Vibeke Nordvik og Jørgen Heier.
Disse var ikke tilstede: Geir Pettersen og Nils-Arne Øygarden.

Praktisk Gruppe: Hilde Klæth (leder), Tore Brockstedt, Jørgen Heier, Vibeke Kristoffersen og Morten Jutkvam

Festgruppen: Sigrid Skeie Tjensvoll (leder), Kenneth Solheim, Wibeke Nordvik, Britt-Ida Tøftum, Geir Pettersen og Nils-Arne Øygarden

Prisansvarlig: Karin Wetlesen

Styringsgruppe Fagdagen: Lene Einang Flach (leder), Frank Barth-Nilsen, Egil Sundvor, Åse Rigmor Westrum, Sverre Reiten og Beate Hårstad Jensen

Det er stengt for kommentarer.

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer

NB! blogg.nrk.no er nedlagt. Dette er en arkivert kopi