NB! blogg.nrk.no er nedlagt. Dette er en arkivert kopi Prisene | Fagdagen 2013

Prisene

Tradisjonen tro deles fire NRK-priser ut på Fagdagen 6. juni:

  • NRKs nyskaperpris
  • NRKs redaksjonelle utviklingspris
  • NRKs journalistpris
  • Årets team i NRK.

Fristen for nominering av kandidater til fagdagsprisene er 26. mai. Alle kunne melde på kandidater og prisene gjelder for hele NRK, distriktskontor så vel som Marienlyst, og for alle plattformer.

Mer om prisene

NRKs nyskaperpris
Beskrivelse
• Prisen skal gis til en eller flere personer som har vist en spesiell evne til å tenke ut smarte måter å jobbe på i NRK, administrativt eller innen radio, tv og/eller nettproduksjon.
• Prisen legger vekt på at personen(e) i sitt arbeid har vist en evne til å være dristig, kreativ og nyskapende.
• Gjennom sitt arbeid skal prisvinneren stå for kvalitet, kunnskapsdeling og inspirerende utforming av produksjonsmåten/produktet.

Selve prisen:
• Nyskaperprisens komité nominerer kandidater og velger ut en uavhengig jury som kårer vinneren.
• Kr. 10.000,- pluss diplom og flott samtidskunst.

NRKs redaksjonelle utviklingspris
Beskrivelse
• Prisen skal gis til en eller flere personer som har laget et produkt NRKs publikum opplever som nytt og dristig.
• Prisen kan tildeles for enkeltinnslag, enkeltprogrammer, enkeltstående programprosjekter eller programserier uavhengig av NRKs tre plattformer.
• Gjennom sitt arbeid skal prisvinneren stå for kvalitet, kunnskapsdeling og inspirerende nyutvikling.

Selve prisen:
• RU-prisens komité nominerer kandidater og velger ut en uavhengig jury som kårer vinneren.
• Kr. 10.000,- pluss diplom og flott samtidskunst.

Årets team i NRK
Beskrivelse
Teamprisen er en åpen pris som tildeles en arbeidsenhet som gjennom det siste året har gjort en ekstraordinært god innsats i forhold til:
• Oppnådde resultater sammenlignet med mål (oppslutning, innhold, tidsplan, budsjett etc).
• Godt gjennomført prosjekt.
• Godt arbeidsmiljø under prosjekt.
• Nyskapende i form og/eller innhold og/eller arbeidsmetoder.

Utvelgelse og pris
• Avdelingenes ledergrupper nominerer og direktørmøtet kårer vinneren.
• Prisen er på kr. 1.000,- pr medarbeider på teamet til fellesaktivitet (begrenset oppad til kr. 30.000,- ved særlig store team), pluss diplom og flott samtidskunst.

NRKs journalistpris
Beskrivelse
• Journalistprisen tildeles enkeltmedarbeidere eller en gruppe medarbeidere som i løpet av det siste året har gjort en særlig prisverdig innsats på journalistikkens område.
• Prisen kan tildeles for ulike journalistiske prestasjoner innenfor alle felter av det journalistiske håndverk og på alle NRKs hovedplattformer – TV, radio og nett.
• Den kan tildeles for enkeltinnslag, enkeltprogrammer, enkeltstående prosjekter, programserier eller som en belønning for et samlet journalistisk virke i løpet av året.
• Både fast tilsatte medarbeidere og vikarer/frilansere som har sitt hovedvirke i NRK kan motta prisen.
• Prisen tar sikte på å oppmuntre til bedre kvalitet i NRKs journalistikk.

Utvelgelse og pris
• Avdelingenes ledergrupper nominerer kandidatene til prisen.
• Redaktørene / direktørene utgjør i fellesskap juryen og kårer vinneren.
• Kringkastingssjefen deler ut prisen.
• Prisen er på kr. 10.000,- eller på inntil kr. 30.000,- dersom prisen deles på mer enn to i fellesskap. I tillegg får vinneren av prisen diplom og flott samtidskunst.

Det er stengt for kommentarer.

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer

NB! blogg.nrk.no er nedlagt. Dette er en arkivert kopi