De 100 beste norske diktene

NRK ba denne trioen om å håndplukke Norges 100 beste dikt: Eirik Vassenden som er professor i nordisk litteratur ved UiB, Marit Grøtta som er førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved UiO og litteraturviter og forskningsbibliotekar Trond Haugen fra Nasjonalbiblioteket.

NRK ba denne trioen om å håndplukke Norges 100 beste dikt: Eirik Vassenden som er professor i nordisk litteratur ved UiB, Marit Grøtta som er førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved UiO og litteraturviter og forskningsbibliotekar Trond Haugen fra Nasjonalbiblioteket.

Norges beste dikt skal kåres i NRK-satsingen «Dikt & forbannet løgn». Her er de 100 beste diktene som trioen har fått velge fritt. 

Her ser du alt du kan oppleve med NRK poesi-happening «Dikt & forbannet løgn«!

Du kan lese de fleste av diktene på 100-listen som er utgitt før 2000 i Nasjonalbiblioteketes bok-arkiv bokhylla.no.

Hjerte, smerte

Dikt som beskriver kjærlighetens irrganger.

 1. Wergeland: “Den første omfavnelse”, fra Poesier (1838)
 2. Aasmund Olafsson Vinje: “Langs ei Aa” , fra Ferdaminni fraa sumaren 1860 (1861), Digtsamling (1864)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100808034
 3. Dagny Juel «Stille! Stille!», i tidsskriftet Samtiden 1975 (Skrevet ca. 1900)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2014071481070_001
 4. Olaf Bull: “Fra Mezzaninvinduet”, fra Digte (1909)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007072610004
 5. Olaf Bull: “Metope”, fra Metope (1927)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051805123
 6. Arne Garborg: “Møte”, fra Haugtussa (1895)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009022603001
 7. Kristofer Uppdal: “Bloddrope-trall”, fra  Ungdomsvers (1919)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008040300059
 8. Inger Hagerup: “Lykke”, fra Videre (1945)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011606057
 9. Marie Takvam «Første månaden», fra Auger, hender (1975)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013012306077
 10. Haldis Moren Vesaas: “Jordange”, fra Harpe og dolk (1929)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013012306088
 11. Haldis Moren Vesaas: “Ord over grind”, fra I ein annan skog (1955)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007022001024
 12. Alf Prøysen: “Steinrøysa neri bakken”, fra Drengestu’viser (1948)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012073108100
 13. Olav H. Hauge: “Du var vinden”, fra Dropar i austavind (1966)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007041901061
 14. Ernst Orvil: “I solnedgangen”, fra Kommer du til meg (1947)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013041608047
 15. Stein Mehren: “Jeg holder ditt hode”, fra Mot en verden av lys (1964)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013013108057
 16. Arnulf Øverland: “Jeg går omkring”, fra På Nebo bjerg (1962)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007041201029
 17. Jan Erik Vold: “Ikke alle kjærtegn”, fra Mor Godhjertas glade versjon. Ja (1968)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007062900072
 18. Rolf Jacobsen: “Plutselig. I desember”, fra Nattåpent (1985)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008060204039
 19. Tor Ulven “Sitt hos meg”, fra Søppelsolen. Memorabilia)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110906111
 20. Tone Hødnebø: “Å, elskede bli i hjertet mitt”, fra Stormstigen (2002)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042800034

Med penn som våpen

Dikt med en politisk undertone, dikt som ofte dirrer av harme, og dikt som vil vekke oss.

 1. Johan Herman Wessel: “Smeden og bageren”, fra Votre Serviteur Otiosis, nr. 23 (1784)
 2. Henrik Wergeland: “Skaalsang for Trykkefriheden”, fra  Læsebog for for den norske Ungdom. 2 (1844)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008022710001
 3. Bjørnstjerne Bjørnson: “Jeg velger meg april!”, fra Digte og sange (1870)
 4. Nordahl Grieg: “Til ungdommen”, fra Håbet (1946)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013012806125
 5. Arnulf Øverland: “Du må ikke sove”, fra Den røde front (1937)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015021108043
 6. Gunvor Hofmo: “Fra en annen virkelighet”, fra Fra en annen virkelighet (1948)
 7. Hans Børli: “Stål”, fra Villfugl (1947)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013070108043
 8. Arnljot Eggen: “Lagnad, sa vi”, fra Sprekker i muren. Dikt og andre tekster (1969)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007073001063
 9. Inger Hagerup: “Den korsfestede sier:”, fra Den syvende natt (1947)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014030707023
 10. Haldis Moren Vesaas: “Tung tids tale”, fra Tung tids tale (1945)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007073001063
 11. Jens Bjørneboe: “Om ungdommens råskap”, fra Aske, vind og jord. Sanger, viser og dikt (1968)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011081020003
 12. Åse-Marie Nesse: “Camilla Collett”, fra Til ord skal du bli (1973)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007071904061
 13. Georg Johannesen: “Jødisk partisansang”, fra Nye dikt (1966)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007042001032
 14. Jan Erik Vold: “I går ja”, fra Elg (1989)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013121206180
 15. Torgeir Schjerven: “Allah Akbar. Bønn for barna i Gaza”, fra Den stødige tilstundelsen av jubel i virkelig trist musikk (2006)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008120100079
 16. Karin Moe: ”Materalienasjon i bokstaveleg forstand”, fra Sjanger (1986)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062506110
 17. Inger Elisabeth Hansen: “Hamlet kikker (granskning, offentlig)”, fra Fraværsdokumenter (2000)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008102904045
 18. Øyvind Berg: “Vi er fyllesjuke finner”, fra Poe si tid (1993)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007120500083
 19. Cecilie Løveid: “Arnolfinis brud”, fra  Nye dikt (2001)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009010900064
 20. Cecilie Løveid: “Straff”, fra Dikt 2001-2013 (2014)

Natur og menneske

Dikt der ydmykhet til naturen er sentral, med det lille mennesket i den store naturen.

 1. Wergeland: «Pigen paa anatomikammeret» (1837). Første gang i tidsskriftet «Bien» (1837)
 2. Johan Sebastian Welhaven «Søfuglen», fra Digte (1839)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008061112002
 3. Aasmund Olavsson Vinje: ”Ved rundarne”, fra Ferdaminne fraa Sumaren 1860 (1861)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100808034
 4. Knut Hamsun: ”Skærgaardsø”,  fra Det vilde Kor (1904).
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051813001
 5. Olav Nygard: “No reiser kvelden seg”, fra Ved vebande (1923)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013110124013
 6. Arne Garborg: ”Til deg du hei og bleike myr”, fra Haugtussa (1895)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009022603001
 7. Aslaug Vaa: ”Naar kann ein sjaa”, fra Villarkonn (1936)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008041400062
 8. Astrid Hjertenes Andersen: ”Hestene står i regnet”, fra De unge søylene (1948)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013061808092
 9. Rolf Jacobsen: ”Kraftledning”, fra Jord og jern, 1933
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052404030
 10. Kristofer Uppdal: ”Hestane mine”, her posthumt fra Hestane mine (1963)
 11. Olav H. Hauge: ”Kvardag”, fra Dropar i austavind (1966)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007041901061
 12. Olav H. Hauge: ”Under bergfallet”, fra Under bergfallet (1951)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011110908007
 13. Paal Helge Haugen: «Steingjerdet», fra Anne (1968)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007051404026
 14. Bjørn Aamodt: ”Man”, fra Anchorage (1997)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009022504011
 15. Gro Dahle: ”Jeg skjærer datteren min ut av selje”, fra Hundre tusen timer (1996)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008071104012
 16. Eldrid Lunden: ”Museo Academico i Firenze”, fra Til stades. Tekstar om erindring og gløymsle (2000)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030705048
 17. Cecilie Løveid: ”Flyttesang”, fra Flytterester (2012)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013071608129
 18. Kjartan Hatløy: ”Ei stille ingen våger seg ut i”, fra Kjøkkendikt (2012)
 19. Øyvind Rimbereid: ”Med slebetauet rett inn…”, fra Jimmen (2011)
 20. Inger Elisabeth Hansen: “Bruk og misbruk av Klippeblåvingen” fra Å resirkulere lengselen, avrenning foregår (2015)

Uro

Dikt som får oss til å undres, og som setter ord på det ordløse i oss og verden rundt.

 1. Dorothe Engelbretsdatter: ”Afften Psalme”, fra Siælens Sang-Offer, 1678
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051513004 [utgave fra 1684]
 2. Henrik Wergeland: ”Til Foraaret” (1845)
 3. Magdalene Thoresen: ”Jeg har søgt”, fra Digte af en Dame (1860)
 4. Henrik Ibsen: ”Bergmanden”, fra Digte (1871)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013050224034
 5. Sigbjørn Obstfelder: ”Jeg ser”, fra Digte (1893)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009010803011
 6. Sigbjørn Obstfelder: ”Navnløs”, fra Digte (1893)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009010803011
 7. Olaf Bull: ”Stenen”, fra Digte (1909)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007072610004
 8. Inger Hagerup: ”Emily Dickinson”, fra Mitt skip seiler (1951)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008042804134
 9. Åsmund Sveen: “Guten låg i graset”, fra Andletet (1932)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021406059
 10. Tor Jonsson: ”Så stig då i meg einsemd”, fra Ei dagbok for mitt hjarte (1951)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052004071
 11. Tarjei Vesaas: ”Det ror og ror”, fra Lykka for ferdesmenn (1949)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120906064
 12. Alf Prøysen ”Slipsteinsvæilsen”, fra Så seile vi på Mjøsa og andre viser (1969)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007051004002
 13. Hans Børli: ”Brystbeinet av et rådyr”, fra Etterlatte dikt. På harmonikk. Siste dikt (1991)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304054
 14. Olav H. Hauge: ”Og eg var sorg”, fra Dropar i austavind (1966)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007041901061
 15. Paal-Helge Haugen: ”Da vi var fjorten”, fra Steingjerde (1979)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007070204035
 16. Tor Ulven: ”Ingen trekkfugler”, fra Fortæring. Prosastykker (1991)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007081601015
 17. Tone Hødnebø: ”Himmelen er et kraftverk”, fra Mørkt kvadrat (1994)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008020604086
 18. Øyvind Rimbereid: ”WAT vul aig bli”, fra Solaris, korrigert (2004)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071406066
 19. Steinar Opstad: ”Skjærereiret i kveldssola, det brenner”, fra Tavler og bud (1996)
 20. Steinar Opstad: ”Sjelemesse”, fra Å, høye dag (2013)

Dikt & forbannet løgn

Dikt i en «åpen klasse».

 1. Wessel: ”Digterens Gravskrift over sig selv”
 2. Henrik Wergeland: ”Mig Selv”, første gang i avisen Tiden (1841) http://www.nb.no/nbsok/nb/de0298ea4ac29bab0a75e301974c119a?index=8#107
 3. Johan Sebastian Welhaven: ”Dyre Vaa”, fra Halvhundrede Digte (1848)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012030524007
 4. Aasmund Olavsson Vinje: ”Eit syn”, fra Diktsamling (1864)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009071303002
 5. Vilhelm Krag: ”Fandango”, fra Digte (1891)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051112004
 6. Sigbjørn Obstfelder: ”Regn”, fra Digte (1893)
 7. Sigbjørn Obstfelder: ”Vår”, fra Digte (1893)
 8. Zinken Hopp: ”Maneter”, fra merkelig nok! (1935)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031108041
 9. Kristofer Uppdal: ”Sauros-skratt”, fra Solbløding (1918)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008040704062
 10. Jakob Sande: ”Då Gud heldt fest i Fjaler”, fra Sirius (1955)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008051400106
 11. Jan Erik Vold: ”Poetens vandring”, fra Mor Godhjertas glade versjon. Ja (1968)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007062900072
 12. Gro Dahle: ”Paven møtte søstrene”, fra Audiens (1987)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012121105020
 13. Tone Hødnebø: «kvadradata pisma», fra Mørkt kvadrat (1994)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008020604086
 14. Terje Dragseth: ”Eg Kvitekråka”, fra Kvitekråkas song
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011205035
 15. Erlend O. Nødtvedt: ”Lærdalstunnel stengt åpen dovregubbehall”, fra Trollsuiten (2014)
 16. Olav H. Hauge: ”Det er den draumen”, fra Dropar i austavind (1966)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007041901061
 17. Kate Næss: ”Hva båtene vil”, fra Blindgjengere (1969)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007080100015
 18. Ellen Einan «Hos søster ku», fra Jorden har hvisket (1984)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012100106170
 19. Øyvind Berg «Alkis», fra Kunngjøring (1992)
 20. Tor Ulven «Konsert IV (ppp)», fra Stein og speil. Mixtum compositum (1995)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008021404058

 

Bokomslag til diktbøker av Jan Erik Vold, Olaf Bull og Olav H. Hauge, fra Nasjonalbiblioteket.

Bokomslag til diktbøker av Jan Erik Vold, Olaf Bull og Olav H. Hauge, fra Nasjonalbiblioteket.

Er du en råflink fotograf?

Delta også i fotokonkurransen vår: Du kan visualisere temaene til diktene som skal kåres i «Dikt & forbannet løgn».

Dette innlegget ble publisert i arbeiderlitteratur, Barn og ungdom, Klassiker, Lesetips, Lyrikk, politisk litteratur, Skjønnlitteratur og merket med , , , , , . Bokmerk permalenken.

13 kommentarer til De 100 beste norske diktene

 1. Jo-Eivind Stang sier:

  Einig med Larsen. Det er elles å legge til, at mange av dei aller beste dikta finn ein hjå diktarar som elles ikkje er så kjende. Derfor kom dei heller aldri med i vurderinga.
  Jo-Eivind Stang

 2. Guro Erikstein sier:

  Kolbein Falkeid mangler!!!!!!!!

 3. Lena sier:

  http://www.gyldendal.no/Skjoennlitteratur/Essays-lyrikk-og-skuespill/En-annen-dans-Brev-til-Gyldendal-1925-2000

  Jeg ble lovet et svar her i kommentarfeltet for flere uker siden.
  Det er uteblitt. «Jeg sover….» ikke.

 4. Arne Bergersen sier:

  Rolf Jacobsen er en av mine favoritter. Under avsnittet «Natur og menneske» ville jeg gjerne ha tatt med «Landskap med gravemaskiner» og «Pusteøvelse». Særlig det siste stiller mennesket inn i den store sammenheng med verdensrommet.

 5. Hanne Espeseth sier:

  Så hyggelig med en ny programserie fra NRK som har diktet som team! Jeg gleder meg. Det blir naturlig nok diskusjon om utvalget, men det gir jo også oppmerksomhet. Dette vil kunne bidra til at flere tar fram diktsamlingene fra bokhylla. Og flere dikt enn disse 100 vil bli lest. Lykke til!
  Mvh Hanne

 6. Lena Ulven sier:

  Jeg ble oppringt av NRK, og spurt om tillatelse til bruk av et av pappas (Tor Ulven) dikt.
  Fikk ingen beskjed om at aktuelle dikt skulle plasseres under temaet «Hjerte, smerte».
  Ingen kontrakt er mottatt. Jeg trekker med dette tillatelse til å bruke diktet.
  Får jeg ingen respons her, tar jeg det videre.

  Lena Ulven (rettighetshaver)

 7. Hilde Ljødal sier:

  Hei!
  Ang avstemming. Det er noe feil når det gjelder diktet Blodråpetrall.
  Går ikke å stemme på det. Tror dere må se litt på rekkefølgen av dikt nummer 1, 2 og 3.

  Mvh Hilde Lj

  • admin sier:

   Hei Hilde, vi har sjekket hvordan det er å sende Hjerte 3 til 1987 og det fungerer for våre to test-sendere. Hvis det ikke fungerer om du prøver en gang til, er det supert om du sier fra – da kan vi se sms-avstemningsverktøyet nærmere etter i sømmene! Da trenger vi kontaktinfo til deg, så send gjerne melding til nrkbok@nrk.no hvisomatte!

  • Svein A. N. Lie sier:

   Det er med i åpen klasse.

 8. Henry Sæteren sier:

  Så egentlig frem til dette, men har mistet interessen da det ikke er funnet plass til Andre Bjerke?!?
  Hva med Amor Fati, Berceuse, Mesteren eller Tapt Paradis?
  Dikt for mennesker som har levd.
  For dårlig.

 9. Arne Larsen sier:

  Hei.
  Synes det er litt underlig at ikke Olav H. Hauges dikt
  «Det er den draumen» er med i utvalget.
  Synes det er et flott dikt
  Vh. Arne L

 10. Ole Martin Larsen sier:

  Det er med dikt som musikk – man liker noe forskjellig. Er svært glad i lyrikk og blant disse 100 finner jeg faktisk ca 20 som er de jeg liker best. Men hvor er det blitt av Andre Bjerke?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *