Liv på Mars?

I mange år har forskerne undersøkt mulighetene for primitivt liv på Mars. Forholdene der er blant de gunstigste i Solsystemet utenom Jorden. De senere årene har det blitt funnet store mengder vann-is og bevis for at forholdene for lenge siden var langt gunstigere for liv enn det som er tilfellet i dag. Nylig ble det offentliggjort funn av metan som kan tyde på at det fortsatt kan være enkle livsformer nede i fjellgrunnen på Den røde planet.

 

Metan på Mars. Kommer det fra livsformer? Foto: NASA

Det er de aller siste årene blant annet funnet så mye is at det i smeltet form kunne dekket Mars med et hav som i gjennomsnitt ville vært 11 meter dypt.

http://www.astro.uio.no/ita/nyheter/marsis_0407/marsis_0407.html

 

I 2004 ble det funnet betydelige mengder metan i atmosfæren på Mars. Metanet ligger som en dis i enkelte områder. Kilden til denne gassen er meget interessant: Enten skyldes gassen vulkanisme eller gassen kan skyldes mikroorganismer, for eksempel bakterier. Under forholdene som råder på Mars er ikke metan stabilt. Dersom metanet ikke ble etterfylt, ville det vare bare noen få hundre år. Det må derfor finnes en eller annen mekanisme på Mars i dag som fyller på med denne gassen i atmosfæren. Man ser for seg to muligheter, begge er vitenskapelig interessante, den ene er i tillegg sensasjonell:

 

– Vulkanisme: Metanet kan være dannet gjennom vulkansk aktivitet. Lava som trenger seg opp gjennom undergrunnen kan frigjøre metan. Hittil har man imidlertid ikke funnet noen varme, vulkanske flekker på Mars selv om mange romsonder har lett gjennom mange år.

 

Det må i tilfelle være snakk om sovende vulkaner som skaper varme flekker godt under bakken. Dersom slike finnes vil det være perfekte steder for enkle livsformer å formere seg. Vann-isen som vi allerede vet eksisterer under overflaten på store deler av Mars vil i disse områdene ha tint og gi en kombinasjon av fin temperatur og væske.

 

– På Jorden dannes metan av bakterier som bruker hydrogen og karbondioksid som råmaterialer. Jordiske mikrober trenger ikke oksygen for å overleve og formere seg. Bakterier av samme type ville kunne eksistere på Mars.

 

Se også

http://www.astro.uio.no/ita/nyheter/mars_0304/mars_0304d.html

 

Nye oppdagelser

Funnene som er offentliggjort viser at metanet forekommer i enkelte områder som ser ut til å være aktive og dessuten inneholde vann. Sporstoffer etter vulkansk aktivitet er ikke funnet og selv om man fortsatt mangler endelige bevis for eksistensen av livsformer, er det nå mer sannsynlig at metanet stammer fra liv enn fra vulkaner.

 

Dette er i tilfelle liv som har overlevd nede i berggrunnen fra en tid da forholdene på Mars var mye triveligere enn i dag: Atmosfæren var tettere, varmere og flytende vann og nedbør preget overflaten.

 

Dersom det skulle vise seg å være mikroorganismer vil det være det første bevis for livsformer utenfor Jorden noen gang. Oppdagelsen vil være meget sensasjonell og blant de største vitenskapelige oppdagelser i historien.

 

Funnet av selv den enkleste livsform utenfor Jorden viser at liv kan oppstå mange steder og åpner muligheten for svært mange og varierte livsformer omkring i Universet. Bare i Melkeveien er det anslagsvis 20 milliarder planeter – av disse er omkring 350 funnet hittil.

 

Veldig mye forskning dreier seg i dag om å lete etter utenomjordisk liv eller å forstå mulighetene for at slikt liv skal oppstå. Letingen er meget aktiv og frem til 2025 vil i praksis hele Solsystemet og exoplaneter ut til flere hundre lysårs avstand være saumfart.

 Se også  

http://www.nasa.gov/home/hqnews/2009/jan/HQ_09-006_Mars_Methane.html

 

 

 

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

En kommentar til Liv på Mars?

  1. Ottar sier:

    Det har vært og er liv på Mars. Store byer (Hale-krateret) og store trær, bl.a. Besøk: http://marsanomalyresearch.com v/ Joseph P. Skipper.
    jeg sier ikke mer..

Det er stengt for kommentarer.