TMC-utsendelsen i gang igjen

Vår utsending av trafikkmeldinger som TMC er tilbake i drift etter at problemer med en systemoppgradering førte til stans tidligere i ettermiddag.

Les mer på http://www.nrk.no/nyheter/trafikk/1.6703870

Publisert i Ukategorisert | 3 kommentarer

Kolonnekjøring i Oslo – feil funnet?

Etter intense perioder med feilsøking, kan det se ut til at vi har funnet feilen med uriktig varsel om kolonnekjøring i Oslo. Dette synes å være en lokal feil i Garmin- og utvalgte Skoda-installasjoner, og den blir «trigget» i de tilfellene vi varsler om kolonnekjøring på strekningen Rv889 Snefjord-Havøysund (Finnmark). Lokasjonspunktet vi sender ut blir på disse enhetene knyttet til Alanbru i Oslo – og ikke det riktige punktet i Finnmark. Vi gjør en midlertidig justering i vår utsendelse, og fortsetter vår jakt for å avdekke om dette er knyttet til bestemte kartversjoner.

Publisert i Ukategorisert | Merket med , | 2 kommentarer

Feil og planlagt arbeid i sendenettet til Norkring

For oversikt over feil og planlagt arbeid i sendenettet til Norkring, anbefaler vi følgende nettside. NRKs TMC-utsendelse er via NRK P1-frekvensen.

Du kan også kontakte Norkrings informasjonstelefon på telefonnummer 124.

Tyholttårnet (Foto: Wikimedia Commons)

Publisert i Ukategorisert | 7 kommentarer

Jeg bruker TomTom og får ikke trafikkmeldinger fra NRK – hjelp!

Vi registerer at det blant annet på Nystuls TomTom-forum er en del frustrasjon over mottaksproblem og manglende meldingsoppdateringer fra NRK. Det kan synes som at noe «mystisk» skjedde for to-tre uker siden – alt virket bra, så ble det brått slutt.

Det er vanskelig for oss å kommentere disse problemene, eller gå inn i en aktiv fase med feilsøk og feilretting. Per definisjon støtter ikke TomTom NRKs åpne utsendelse. TomTom har en avtale med Destia som innebærer installering av en krypteringsnøkkel for «låsing» mot Destias meldingsleveranse. Det finnes «workarounds» for å hindre slik låsning, men i og med at dette ikke er anbefalte- eller offisielle løsninger fra TomTom, er det vanskelig for oss å gjøre aktiv feilsøk og feilretting.

Vi «overvåker» vår utsendelse og ser at det fungerer i andre enheter, eks Mio, Garmin u/nøkkel. Vi ser også at de nevnte problemene ikke gjelder for alle TomTom-brukerne. Det er derfor grunn til å tro at det ikke er noe feil i selve utsendelsen.

TomTom har meddelt oss at de nå vurderer kvaliteten fra begge tilbyderne i Norge opp mot hverandre, men at disse undersøkelsene enda ikke er ferdig.

TomTom ONE (Foto: Wikipedia / GNU)

Publisert i Ukategorisert | 4 kommentarer

Kolonnekjøring i Oslo?

Som nevnt i tidligere artikkel har vi fått spørsmål om det faktisk er kolonnekjøring i Oslo – som varslet. Dette er ikke tilfellet, men vi betviler ikke at meldingen har det innholdet den har. Det er med andre ord grunn til å tro at det er en feil – enten i vår utsendelse, eller i selve mottaket. Dersom du ser denne kolonnekjøremeldingen i din enhet, så hadde det vært veldig fint om du kontaktet oss via tmc@nrk.no eller la igjen en kommentar i bloggen. Hvilket navi-system har du, og når så du meldingen sist, er info vi trenger for å kunne nøste videre. På forhånd takk 🙂

Publisert i Ukategorisert | 1 kommentar

Trafikkmeldinger på Twitter

Vil du følge oss på Twitter? Sjekk ut http://twitter.com/nrktrafikk. RSS-feed er satt opp, slik at du også her vil få de siste trafikkmeldingene.

nrktrafikk_twitter

Vil du vite mer om Twitter, så anbefaler vi disse to nettsidene:

– NRKbeta om Twitter
– NRKbeta om microblogging

Publisert i Ukategorisert | Merket med | 2 kommentarer

Sendere friskmeldt

Den tidligere omtalte feilen på senderne Salten, Kautokeino, Karasjok og Iskuras er nå er fikset i følge Norkring. Vennligst send oss en e-post på tmc@nrk.no om du fortsatt har problemer med mottak i disse områdene.

Publisert i Ukategorisert | Merket med , | 7 kommentarer

Automatisk detektering av bil-kø

Det er stor etterspørsel etter kø-informasjon, men som nevnt i et tidligere innlegg finnes det i dag ingen etablert infrastrukter for registrering og automatisk videresending av nødvendige grunndata. Ulike forskningsprosjekt har vært etablert, og nye er igangsatt, men dessverre vil det nok ta litt tid før vi ser et detekteringsnett i de store byene. Teknologisk er det neppe noe stort hokus-pokus, flere alternativer finnes, det er nok mer et spørsmål om økonomi og eierskap?

Bil-kø, illustrasjon

Grunndataene kan registeres på flere måter, og løsningene bør sannsynligvis kombineres for å gi et mest mulig riktig bilde:

– Bruk av nedfelte tellesløyfer i vegbanen, sensorer som registrerer hastighet, retning, bilstørrelse mm. Statens Vegvesen har i dag flere slike sløyfer nedfelt og bruker dem blant annet til statistikk (beregning av eks ådt – årsdøgntrafikk), men dessverre er kommunikasjonen med sensorene i stor grad basert på oppringt moden, og ingen fast forbindelse med kontinuerlig overføring av data.

– Bruk av brikke/sender i bilen, eks Autopass-brikken, og en automatisk registrering i det en passerer en bestemt leser/detektor.

– Bruk av visuell/akustisk detektering. I sin enkleste form kan dette være et webkamera, alternativt en mikrofon, som fanger opp at en bil passerer forbi et gitt punkt med en bestemt hastighet og retning.

– Bruk av mobiltelefon/GSM-nettet, tapping av data. Forutsetter avtale med telefonselskapene og må gjøres på en slik måte at det ikke kommer i konflikt med personvernhensynet, men er kanskje den mest attraktive varianten bla pga høy mobilpenetrasjon.

– Inkludering av SIM-kort i selve navigasjonsenheten og en overføring av data via GSM-nettet. Løsningen forutsetter at navigasjonsprodusentene er med på laget, men bla TomTom benytter denne teknologien i sin egen tjeneste HD-Traffic.

– Bruk av utplasserte fotobokser. Disse registerer de nødvendige grunndata, selv om du ikke kjører for fort.

Det er både dyrt og strenge regler for plassering av utstyr i- eller langs vegbanen, så det er uaktuelt for NRK å eie slikt detekteringsutstyr. Men – vi vurderer deltakelse i konkrete forskning- og samarbeidsprosjekt som kan gi oss tilgang på de grunndata vi må ha for å kunne etablere en pålitlig kø-varslingstjeneste. Vi trenger mer informasjon og kunnskap, og vi vil gjerne gjøre noen konkrete forsøk hvor en vurderer «beste teknologi», bruk og opplevelse av sanntidsdataene og eventuell forsinkelser i produksjon- og distribusjonskjeden.

Se også gps.no-artikkel om «Utfordringer ved sanntids trafikkinformasjon«

Publisert i Ukategorisert | Merket med , , , | 4 kommentarer

FAQ

Vi har laget en FAQ – oversikt over ofte stilte spørsmål. Du finner den i høyre marg under «Les mer». FAQ-en vil bli oppdatert fortløpende.

Publisert i Ukategorisert | Merket med , , | Skriv en kommentar

Jeg står i bil-kø…

… men, ingen informasjon om køen i min navi-enhet. Hvorfor ikke?

NRK har forsøksvis sendt informasjon om rush-trafikk og bil-køer som følge av tett trafikk, men dette er ekstrem «ferskvare» vi inntil videre har lagt litt på vent. Vi skjønner godt at dette er ettertraktet informasjon, og vi vil gjerne formidle, men vi kan i dag ikke gå god for kvaliteten på slik informasjon. Og da har vi altså valgt å legge tilbudet litt på vent.

Det er viktig å være klar over at det i dag ikke finnes noe etablert infrastruktur som kan fange opp/detektere slik kø-informasjon automatisk. Statens Vegvesen har nedfelt tellesløyer i veibanen, men disse tellepunktene kan kun kontaktes vha oppringt modem. Videre har det vært gjort forsøk med type autopass-brikke og detektering via videokamera, men som nevnt – det finnes ingen etablert infrastruktur fritt tilgjengelig, verken i eller utenfor de store byene.

Den kø-informasjonen som formidles på radio av både NRK og P4 mfl, er basert på tips fra lyttere og/eller visuell inspeksjon fra type NAF-fly, vegtrafikksentralene mfl. Dette er observasjoner av nå-situasjonen, formidlet til kringkasterne via telefon eller e-post. Dette er ikke feil-informasjon, men «data» manuelt innsamlet og en beskrivelse av situasjonen akkurat nå. Og dette fungerer ganske bra i et radioprogram, inn-i-mellom musikk og annen prat, men etter vår vurdering litt dårligere i et navigasjonssystem som hele tiden er «på» og etterhvert verktøy #1 for tilgang på oppdatert trafikkinformasjon.

I tillegg er det viktig å være klar over at TMC-utsendelser må knyttes mot fastdefinerte lokasjonspunkt i kartet. I de store byene er nettet med slike lokasjonspunkt godt utbygget, men det kan fortsatt være flere hunder meter evt km mellom to lokasjonspunkt. Selv om vi vet hvor køen slutter akkurat nå, kan køen pga teknologiske begrensinger, dermed få en annen utstrekning/markering i din enhet. Dette er også et forhold som er med på å undergrave troverdigheten på rush-info i navigasjonssystem.

NRK er i involvert i forsøksprosjekt hvor vi forsøker å få tilgang på automatisk detektert kø-info på utvalgte strekninger i Oslo. Dette er et stor stykke arbeid, men så snart vi har den tekniske forbindelsen oppe og kjører, vil vi videreformidle til navi-enhetene. Svakhetene i teknologien, lokajsonspunktbegrensinger, får vi inntil videre ikke gjort noe med, men autodetektering er ett skritt i riktig retning.

Forsøkene vi har gjennomført med kø-info ble videreformidlet med utgansgpunkt i de omtalte visuelle inspeksjonene. Klare svakheter når det gjelder kvalitet, men vi øsnket primært å teste den interne arbeidsflyten – hvor enkelt var det å ta denne informasjonen videre inn i vårt dataverktøy for utsendelse som TMC?

Erfaringene vi gjorde oss var nyttig, og vi ser nå at det med noen justeringer i grensesnittet og litt programvareutvikling, er mulig å redusere den totale produksjon- og publiseringstiden på slike hendelser. En forbedret arbeidsflyt vil ikke påvirke forholdet med et mangelfullt lokasjonspunktnett, men vi vil hurtigere kunne få ut meldingen – og kombinert med kort gyldighet på meldingen, kan dette bli et akseptabelt tilbud. Dette er langt fra det vi egentlig ønsker oss, men dersom vi er flink til å informere om svakhetene og hvordan dataene er innsamlet, kan det være en begynnelse? Vi skal holder dere informert, og tar gjerne i mot innspill/kommentarer.

PS:
Kø som oppstår etter en trafikulykke, bilberging osv er litt enklere. Denne type kø er ikke så dynamisk og «ferskvare» som rush-trafikk, og slik kø-informasjon kan derfor formidles med større troverdighet/kvalitet.

Publisert i Ukategorisert | Merket med | 10 kommentarer