Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 18. oktober 2000 kl 22.00 Fortellinger om oss: Tegnets makt

Fortellinger om oss: Tegnets makt (ttv)


NRK1 onsdag 18. oktober kl 22.00
Fortellinger om oss: Tegnets makt (1:3)

Nordmenn - et grådig folkeferd?

Individualismen og konkurranseånden har vokst seg sterk i Norge. Vi er mindre solidariske og mer egoistiske - sultne på penger, lykke, opplevelser og berømmelse. \"Fortellinger om oss\", en serie på tre programmer, stiller spørsmålet om vi er blitt et grådig folkeferd.

Hva skal skape fellesskapsfølelsen i et samfunn som mer og mer vektlegger egeninteressen? Knyttes vår identitet i forbrukersamfunnet seg bare til det å eie eller å prestere? Dette er to av problemstillingene som drøftes i programserien. Vi møter blant andre statsminister Jens Stoltenberg, den tidligere SAS-sjefen Janne Carlzon, forfatteren Kjartan Fløgstad og Erling Dokk Holm, samfunnsviter og spesialrådgiver i Norsk Form. Men dette er på ingen måte en serie der kjentfolk får dominere.

Gamle og nye verdier
Vi bærer på en sosialdemokratisk arv med idealer som likhet og fellesskap. Solidariteten og den økonomiske veksten som kom i kjølvannet av krigen, førte til et kjempeløft i levestandarden. Man drømte om et velferdssamfunn som kunne ta høyde for de fleste samfunnsproblemene, og samvittighet, nøysomhet og omsorg har vært kjernebegreper i den norske folkesjela.

I vår tid kommer mange av disse idealene i konflikt med nye utviklingstrekk i det norske samfunnet. Vi har fått en tydeligere markedsorientering, en kraftig økonomisk vekst og et mer individorientert samfunn som har ført til en skjerpet konkurranse. Dagens idealer er idrettshelter med solide sponsoravtaler og millioner i banken, og styrtrike forretningsmenn.

I denne situasjonen skapes en motsetning mellom ønsket om et beskyttende fellesskap og individets rett til å gjøre som man vil, mellom vår sjenerøse side som verner om nærmiljøet og vår egoistiske side der jeget står i sentrum.

Mange sliter med stress, en følelse av utilstrekkelighet og et dårlig selvbilde. Er det en pris vi ønsker å betale for et konkurranseorientert Norge i en globalisert økonomi? Har det sosialdemokratiske prosjektet med idealtid, utjevningspolitikk og enorme oljeinntekter selv skylden for at det går i motsatt retning nå?

Brytningstid
\"Fortellinger om oss\" er en dokumentarserie som hyller mennesket i denne brytningstiden. Serien viser hvor vanskelig det er å leve det gode liv når gamle fellesskap rakner og kravene til hver enkelt av oss øker. Den nye tiden skaper både nye muligheter og nye problemer.

Ved å vise bruddstykker fra den norske virkeligheten gjennom portretter av mennesker fra Jomfruland i sør til Hammerfest i nord, gir programmene oss en bedre forståelse for de endringer det norske samfunnet har gjennomgått på godt og vondt. I det første programmet, \"Tegnets makt\", møter vi blant andre en pensjonert fyrvokter, en fotomodell og en fotballtrener og hans lag med 12- åringer.

NRK1 onsdag kl 22.00

Dokumentarserie produsert for NRK Kulturavdelingen av Medieoperatørene TV A/S
Prosjektleder: Hanne Hoel
Regi: Hanne Myren, Lars Gudmestad og Jacob Risdal Otnes
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41 (anne.marie.astad@nrk.no)

Bilde
Hva slags mening søker vi i forbrukersamfunnet, og hvem tror vi på? I kveldens program møter vi Reinhardt Rye og Tom Ruud som har nye og spennende synspunkter på temaet markedsføring. (Foto: Simen Kjellien)