Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 15. april 1999 kl 21.40 Hva skjer i Nordens Pompeii - Oslos vakre vugge?

Dokumentar: Hva skjer i Nordens Pompeii


NRK1 torsdag 15. april kl 21.40
Dokumentar: Hva skjer i Nordens Pompeii - Oslos vakre vugge?

Kulturkamp i Gamlebyen

Gamlebyen på østkanten i Oslo, også kalt Nordens Pompeii, er Nordens største sammenhengende område av kulturminner fra Middelalderen. Og det er i området Gamlebyen-Bjørvika at Norges kanskje viktigste kulturkamp kommer til å stå i årene framover.
Her kolliderer knallharde økonomiske krefter på den ene siden med de sårbare menneskelige og kulturelle interesser på den andre. De største grunneierne i området er NSB, Oslo Havnevesen, Statens Veivesen og Oslo kommune. Og tomteprisene stiger...
Men skal ruinene av Clemenskirken se ut som en søppelhaug under hovedstadens byjubileum neste år? Hvor skal publikum få se alle de gamle båtene og de vakre gjenstandene som arkeologene graver opp av jorda i Gamlebyen?

Middelalderentusiaster
Fire middelalderentusiaster, som fra hver sin posisjon har fulgt utviklingen i Gamlebyen gjennom mange år, deltar i programmet. Vi møter spesialist på middelalderhistorie, professor Magnus Rindal, tidligere statsråd Sissel Rønbeck, tidligere statssekretær og kommunalråd Bernt Bull og informasjonssjef Leif Gjerland, en drivkraft i interesseforeningen for Oslos Middelalder.
Staten er representert ved Miljøvernminister Guro Fjellanger og Oslo Kommune ved kulturbyråd Grete Horntvedt. Dessuten får vi møte hovedstadens eldste byborger, gravd opp av jorda under ruinene av Clemenskirken. Hun heter er ikke kjent, men hun er muligens tusen år!

Nordens Pompeii
Et av de viktigste historiske områder i Norge ligger i Gamlebyen på østkanten i Oslo. Det er dette spennende og vakre området som er årsaken til at hovedstaden feirer sin 1000 årsdag neste år.
Det var i dette området at arkeologene i 1920- årene gravde fram restene av Clemenskirken og fant 1000 skjeletter fra middelalderen. Og det var under disse ruinene at arkeologene på 1970-tallet fant 150 skjeletter som lå enda dypere og dermed fortalte verden at hovedstaden var eldre enn vi hadde trodd.
Det var her under Ekebergåsen at byen innerst i Viken grodde fram og ble gjort til hovedstad av Kong Håkon V på slutten av 1200-tallet. Etter den siste bybrannen i 1624 flyttet danskekongen Christian IV byen lenger vest, under Akershus. Gamlebyen ble glemt og begravet.
I dag ligger mye av middelalderbyen under jorda, under bygårder, asfalt og jernbaneskinner. Tog- og biltrafikk har knust mange verdifulle kulturminner, for Gamlebyen er også Norges mest dramatiske veikryss. De siste 30 årene har bydelen hatt et dårlig rykte, vanskjøttet og neglisjert.
Gøril Strømholm, som selv vokste opp i Gamlebyen, viser noe av den historiske utviklingen i bydelen. Klipp fra gamle filmaviser er med, blant annet fra det forrige byjubileet, der vi får glimt av en meget ung kronprins Harald.
NRK1 torsdag kl 21.40

Bilde (Via Scanpix/Data- tv/Internett)
Fire midddelalder-entusiaster møttes i Oldsaksamlingens lagerhall på Sørenga i Gamlebyen; informasjonssjef Leif Gjerland (f.v.), tidligere statssekretær og kommunalråd Bernt Bull, programansvarlig Gøril Strømholm, spesialist i middelalderhistorie, professor Magnus Rindal og tidligere statsråd Sissel Rønbeck.

Miljøvernminister Guro Fjellanger i samtale med programansvarlig Gøril Strømholm ved Clemenskirke-ruinen i Gamlebyen.

Egenprodusert kulturdokumentar
Ved Gøril Strømholm og Kenneth Elvebakk
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123