status code:404Url: /lydverket/den-som-venter-pa-noko-godt/et%20h%c3%a5ndfast%20bevis%20p%c3%a5%20at%20t%c3%a5lmodighet%20ikke%20alltid%20l%c3%b8nner%20seg.- nrk.no