Kommentarer til På scenekanten http://blogg.nrk.no/reite En blogg fra NRK Tue, 14 May 2013 12:04:51 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.2 Kommentar til Skulpturpark – Byrkjelo? av stig eikaas http://blogg.nrk.no/reite/2008/04/04/skulpturpark-byrkjelo/#comment-1738 Tue, 14 May 2013 12:04:51 +0000 http://blogg.nrk.no/reite/2008/04/04/skulpturpark-byrkjelo/#comment-1738 Nei. dessverre det er ikke tull, flere har kommentert dette forholdet. Johs B Thue påpekte også sin tolkning om dette skriftlig i en artikkel i Firda Juli 2012. Der skriver en oppegående Thue i sin tolkning at Reite verken liker kunstneren eller kunsten hans.Jeg har alle tekstene dine arkivert fra du startet å interessere deg for meg og mitt i 2003. Jeg opplever og leser faktisk at det må tolkes som antipati mot min person. Jeg har tålt mye i media. Og kan litt om dette. Uten å være nevrotisk. Viser også til godt omdømme som ansatt i offentlig undervisning gjennom 35 år ved Uio, Vox og videregående skoler, samt spesialkompetanse i voksenpedagogikk med uttallige seminarer og konferanser bak meg. Vi kan gjerne analysere dine tekster ordbruk, og påstander gjennom 10 år sammen, som et litterært prosjekt. Tekstanalyse syntes jeg er interessant.Da kan jeg eksemplifisere en gjennomgående tråd i din tekst om meg som person og kunsten min. Lenge før du fikk monopolposten i fylkesradioen. Noter at jeg aldri har brydd meg om deg og ditt revy/kunstnerliv nnoen gang. Du har startet ballet hver gang. Sist drev du på med mas om Fridtjovskulturen over et år i forveien. Jeg gikk i fella, og du fikk atter en gang lov til å bedrive det jeg definerer som verbalsjikane. Les omatt til øyet blir vått. Snu på flisa. Gå inn i rollen som om du var mottaker av dine ord. Hva da. Hvilket opplevelser av motiv, innhold,form og faglig kompetnse ville du ha sittet igjen med? Ikke få har påpekt Fridtjovteksten var en bedriten tekst. Og det vet du godt selv at den også var. Og det var jo også meningen.

]]>
Kommentar til Skulpturpark – Byrkjelo? av Hans Jakob Reite http://blogg.nrk.no/reite/2008/04/04/skulpturpark-byrkjelo/#comment-1737 Tue, 14 May 2013 06:44:40 +0000 http://blogg.nrk.no/reite/2008/04/04/skulpturpark-byrkjelo/#comment-1737 Hei Stig. Når du skriv på min blogg om meg får du finne deg i at eg svarar deg. «Antipati mot min person», skriv du. Dette har vi snakka om mange gonger. Det er tull. Det vert ikkje sannare av dine endelause repetisjonar der du spelar misforstått martyr. Kommenterte nettopp bloggen din på Kulturnett/sf:
http://sfj.kulturnett.no/blogg/anne-viken-sin-tapte-kulturrevolusjon

]]>
Kommentar til Skulpturpark – Byrkjelo? av stig eikaas http://blogg.nrk.no/reite/2008/04/04/skulpturpark-byrkjelo/#comment-1736 Tue, 14 May 2013 05:15:03 +0000 http://blogg.nrk.no/reite/2008/04/04/skulpturpark-byrkjelo/#comment-1736 Teksten min var rettet til Rolf- Sanne Gundersen. Intelligente råd fra lyttere og lesere bør være interessant for en sjefsredaktør. Kulturmelderen for lokale revyer kan slappe av med sin hang til knebøyninger. Din antipati for min person gjennom 10 år for du pleie på egenhånd.

]]>
Kommentar til Skulpturpark – Byrkjelo? av stig eikaas http://blogg.nrk.no/reite/2008/04/04/skulpturpark-byrkjelo/#comment-1735 Mon, 13 May 2013 18:34:18 +0000 http://blogg.nrk.no/reite/2008/04/04/skulpturpark-byrkjelo/#comment-1735 kommentaren var til sjefen din som bør profilere sin radio seriøst i kunstsammenheng ved å få profesjonelle kunstkjennere til å bruke sin monopolistiske eterposisjon på en troverdig måte og i respekt for sine lyttere. Så send kommentaren over.

]]>
Kommentar til Skulpturpark – Byrkjelo? av Hans Jakob Reite http://blogg.nrk.no/reite/2008/04/04/skulpturpark-byrkjelo/#comment-1734 Mon, 13 May 2013 08:00:57 +0000 http://blogg.nrk.no/reite/2008/04/04/skulpturpark-byrkjelo/#comment-1734 Til Stig: Nok ei «knebøying» med gamle argument frå di side. Med utgangspunkt i min fem år gamle blogg på tre linjer! Ja, eg vil ha fleire røyster i kunst- og kulturdebatten i fylket. Det trengst. God vår austpå, Stig!

]]>
Kommentar til Skulpturpark – Byrkjelo? av stig eikaas http://blogg.nrk.no/reite/2008/04/04/skulpturpark-byrkjelo/#comment-1733 Sun, 12 May 2013 09:41:13 +0000 http://blogg.nrk.no/reite/2008/04/04/skulpturpark-byrkjelo/#comment-1733 «Er dette ei dårleg kamuflert kvalitetsvurdering av Stig Eikås sine skulpturar ?
I så fall: Om slikt skal skal stå til truanerede (les: vere seriøst), må ein vel for det første kunne vente ein noko meir detaljert informasjon om kva kriterier som blir lagd til grunn, og for det andre eit minimum av analytisk grunngjeving for det ein meiner. Dette utan omsyn til kva ein på generelt grunnlag måtte meine eller synse om Stig Eikås sin kunst eller han som person.» Kom over denne kommentaren til Hugleik Almenning en regntung søndagsformiddag sittende og drøye før en tung treningsøkt venter med knebøy i garasjen. Det som er usunt og trist for fylket og forsterker det antiintellektuelle omdømme til fylket som profesjonelt kulturfylke innen feltet billedkunst, er at uskolert synsing for billedkunst gies fri adgang på fylkesradioen. Det blir så populistisk og harry og gir ingen økt kunstfaglig innsikt for lytterne. Som en sterkt kunstfaglig engasjert person er jeg forpliktet til å gjenta mitt budskap til dere der vest, selv om det nok er bortkastet energi i forhold til å oppnår endringer for meninger i «ovnskråi». Innen feltet billedkunst som krever store faglige kunnskaper og seriøs terminologi, ville fylkesradioen sitt omdømme som «kunstradio i fylket som regnes som billedkunstens vugge i norge», garantert profilert kunstfaglig på å hyre inn profesjonelle stemmer som analyser selve billedkunsten og ikke alt føleriet og den subjektive antipatien for kunst og kunstnere som en melder fra folkedypet måtte oppleve. Er enig med Rolf – Sanne Gundersen at melderstemmen har en grei funksjon som rapportør fra breddekultur som kor og revy. Men i rollen som kunstkritiker for troverdig analyse av kunst som objekt, fortjener kunstfylket en seriøs røst. Enda har ikke en kunstkritiker meldt en eneste kunstutstilling i fylket, verken i lokalmedia eller riksmedia. Tenk det. Paradoksalt er undertegnede den eneste kunstneren i fylket som kan skilte med fire arkiverte profesjonelle kunstfaglige og objektive kunstanmeldelser av kunst i det offentlige uterommet i fylket. Så vilt kan livet være. En bærumsgutt som slår an kunsttonen i Sogn og Fjordane. Jeg ser at det i seg selv kan provosere. Uansett. Rolf-Sanne Gundersen: Du kan gjøre et skup og en forskjell med å få inn noen profesjonelle kunststemmer i radioen din. Både dannede og udannede ville fått hakeslepp med et slikt brudd. Og både du og radioen din ville fått skryt for å være nytenkende. Det er rart med det, ofte blir mine anvisninger tatt til følge, med produktiv effekt. Billedkunst kan jeg mye om. Så vær den som tør å ta i mot profesjonell veiledning. Hugleik Almenning har tatt pointet, Studer hans kommentar over nøye. Og lær. Og nå står en ny kunstsesong for døren. Flere turistbusser har annonsert stopp og ønsker omvisning ved mine skulpturer i fylket og Skulpturparken på Byrkjelo. Første buss med 50 folk fra Oslo!! kommer fredag 31 Mai klokka 10.
Heksemonumentet på Anda ønsket de også å besøke. Her kan du stille opp Rolf- Sanne og få observere profesjonell kunstformidling fra en som behersker feltet. Mvh Stig

]]>
Kommentar til Breimskoret i jamn dur av hans jakob reite http://blogg.nrk.no/reite/2013/04/15/breimskoret-i-jamn-dur/#comment-1731 Mon, 22 Apr 2013 07:17:29 +0000 http://blogg.nrk.no/reite/?p=1386#comment-1731 Kanskje ikkje så usamde, Bjarte. Viss «koret» hadde vorte ståande på kortrappene med kvite songarhuver og songe «fagert er landet» året rundt, så hadde det stivna og dauda ut. Breimskoret er eit kor som har spelt på sine sterke sider i årevis. Bravo! Eg er «frekk nok» til å utfordre på stadig meir utvikling. I klartekst: Breimskoret har Trivselshagen – den beste kabaretscena i heile fylket. Kanskje vi neste år får sjå heile koret ta heile scena i bruk i nokre nummer. Slikt kan gi vidare utvikling! Det er mitt synspunkt. Sett utanfrå. Gled meg til Kabareten 2014. Uansett!

PS: Eit besøkstal over 1300 seier vel at de er den største cabareten/revyen i fylket …… Gled dykk over det. Men kvil ikkje på det!

]]>
Kommentar til Breimskoret i jamn dur av Bjarte Øvrebø http://blogg.nrk.no/reite/2013/04/15/breimskoret-i-jamn-dur/#comment-1730 Fri, 19 Apr 2013 16:22:52 +0000 http://blogg.nrk.no/reite/?p=1386#comment-1730 Når underhaldninga er god, fengjande, og trekkjer eit aukande tal publikumarar, i år over 1300, så fortel det om både musikalsk og teatralsk høg kvalitet. Ein grunnmur skal vere solid og fast. Det er det som er over grunnmuren som skal leve og pulsere. Slikt vert det kultur av.

]]>
Kommentar til Køkultur og kaikultur av Roger http://blogg.nrk.no/reite/2013/04/02/k%c3%b8kultur-og-kaikultur/#comment-1725 Mon, 15 Apr 2013 07:44:56 +0000 http://blogg.nrk.no/reite/?p=1373#comment-1725 Det kan vel vere greitt om køa har ein høveleg plass å stå dei neste 25 åra og… Det er vel ikkje berre greitt å vente på trangare og trangare plass berre for at «brua kjem nok ein gang, ho». Men det er no so, kanskje (ferje)kaia i Lavik forsvinn, så får vi heller reise nordover eit stykkje for å ta ferje. Det blir vel nokre att av dei i landet så lenge folk ferdast på hjul, tenkjer eg nok.

]]>
Kommentar til Køkultur og kaikultur av Jens Friis http://blogg.nrk.no/reite/2013/04/02/k%c3%b8kultur-og-kaikultur/#comment-1723 Tue, 02 Apr 2013 16:20:22 +0000 http://blogg.nrk.no/reite/?p=1373#comment-1723 Og dei fleste lurer på, hvorfor det skal bygges ny kai, når dei snakker om bru…. men som SP sikkert svarer; «Det er ikkje same budsjett». Vegvesenet snakker om, ja snakker, at dei berre gjer som politikerne har bestemt….. hadde dei berre gjort dèt, så

]]>