Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 1. mai 2004 kl 21.00 Niern: Menneskelige ressurser

Fransk sosialrealisme på sitt beste

Jean-Claude Vallod som faren og Jalil Lespert som sønnen i Laurent Cantets gripende film
Jean-Claude Vallod som faren og Jalil Lespert som sønnen i Laurent Cantets gripende film "Menneskelige ressurser"
Frank, en mønsterstudent fra det bedriftsøkonomiske studiet i Paris, utplasseres i en bedrift i provinsen hvor faren har arbeidet ved samlebåndet i 30 år. Sønnen oppdager at deler av arbeidsstokken skal sies opp, deriblant faren. Skal han være lojal overfor bedriftsledelsen eller familien?

Frank (Jalil Lespert) er 22 år. Kontakten med foreldrene nord i Frankrike er dårlig, men gleden er desto større når Frank får en praksisplass ved farens fabrikk, og flytter hjem igjen. Faren (Jean-Claude Vallod) er stolt av sønnen som får seg akademisk utdannelse. Selv har han slitt ved maskinene for den samme fabrikken i 30 år.

Til de ansattes beste?
Fabrikkens ledelse gir Frank i oppdrag å se på personalsituasjonen i lys av planene om innføringen av 35-timers arbeidsuke. De ansatte er skeptiske til Franks prosjekt. Men han tar selv fatt på oppgaven med stor entusiasme og pågangsmot, overbevist om at han legger planer for de ansattes beste.

Etter hvert kommer han over dokumenter som viser at ledelsen bruker resultatene fra prosjektet til å omstrukturere bedriften. Mange av "gutta på gulvet" skal sparkes, blant andre Franks egen far.

Prisbelønt
Regissøren Laurent Cantet representerer den nye generasjonen franske filmskapere som lager realistiske, nærmest dokumentarisk nærværende filmer. Målet er å ta pulsen på samtiden. Cantet vant mange priser for sine kortfilmer på midten av 90-tallet. "Menneskelige ressurser" er hans spillefilm-debut. Den vant prisen for beste debutfilm ved filmfestivalen i San Sebastian.

Fransk spillefilm fra 1999
Originaltittel: "Ressources humaines"
Regi: Laurent Cantet
I rollene: Jalil Lespert, Jean-Claude Vallod, Chantal Barré og Lucien Longueville
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf. 23 04 74 83,