Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 1. juli 2011 kl 12.05 Filmklassiker: Streik


Dette er Eisensteins første spillefilm, og karakteriseres som den første store sovjetiske film-manifestasjonen. "Streik" skilte seg vesentlig fra det filmuttrykket verden var vant til. Den nye og innovative klippeteknikken overrasket og imponerte publikum.

"Streik" følger ingen bestemt hovedperson, slik konvensjonell narrativ film gjør. I stedet er det arbeiderne, den kollektive masse, som utgjør protagonisten i handlingen.

Forholdene for arbeiderne i Tsar-Russland anno 1912 er elendige, og da en kamerat begår selvmord, er storstreiken et faktum. I stedet for å imøtekomme arbeidernes krav, sender bedriftsledelsen bud på soldater og politi.

Sendt tidligere.

Russisk politisk drama fra 1924.
Originaltittel: La Greved
Med Grigorij Aleksandrov, Maksim Sjtraukh, Mikhail Gomorov og Ivan Ivanov.
Regi: Sergej M. Eisenstein
Kontaktadresse for presse: e>1, tlf 414 28 800
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice info@nrk.no, tlf: 815 65 900