Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 12. juli 1999 kl 20.00 Mannen som ble Messias: Hans liv og død

Mannen som ble Messias: Hans liv og død


NRK1 mandag 12. juni kl 20.00
Mannen som ble Messias: (1:4) Hans liv og død

Jesus og de første kristne

Et nytt årtusen nærmer seg, og i den anledning viser NRK1 en amerikansk serie i fire deler som fokuserer på personen Jesus som vår tidsregning refererer til. Historikere, arkeologer og teologer presenterer resultater av nyere forskning, som er ukjent for folk flest.
Vi får et bilde av hvor Jesus var født, hvordan han levde og døde og hva slags budskap han formidlet.
Serien utforsker Jesu liv og den bevegelsen han startet. Vi følger prosessen fra den gang kristendommen var en jødisk sekt til den ble statsreligion i Romerriket.
I det første århundret sprikte forståelsen av personen Jesus i mange retninger, forteller TV-seriens hovedproducer, David Fanning.
- Dessuten er historien om de første kristne en historie om kamp og konflikt, både med jødedommen, med verdslige myndigheter og blant dem selv.

Tro mot jødisk tro og kultur
Hvem var Jesus, og hva slags oppfatninger hadde hans samtidige av denne kontroversielle predikanten? Dette er blant spørsmålene som blir stilt i det første av i alt fire programmer.
- Jesus ble født, levde, døde og lærte som en jøde, sier professor Shay J. D. Cohen, som er ekspert på jødedom og tidlig kristendom. - Han omga seg kun med jøder og var tro mot jødisk tro og kultur.
En annen av seriens bidragsytere, professor Paula Fredriksen, understreker det eksplosive i Jesu budskap. - Å forkynne at verdens undergang er nær, kunne føre til sosial uro. Det var det samme som å rope \"brann\" i et fullsatt teater. Dette kan ha vært en av grunnene til at han til slutt ble henrettet.
NRK1 mandag kl 20.00

Bilde (`Via Scanpix/Internett)
Portrett av Jesus malt av den italienske renessansemaleren Antonio Allegri Corregio (1489-1534).

Amerikansk serie i fire deler
Norsk kommentar: Egil Stray Nordberg
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123