Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 21. januar 2001 kl 21.30 Arne Garborg - diktar og debattant: "Ein mann det ikkje var svik i"

Arne Garborg diktar og debattant: \"Ein

NRK1 søndag 21. januar kl 21.30
Garborg (1:2)

NRK markerer Garborg- jubileet

25. januar er det 150 år siden Arne Garborg ble født. NRK markerer jubileet med å sende to portrettprogrammer om dikteren, debattanten og mennesket Arne Garborg. Oddgeir Bruaset, NRK Møre og Romsdal, er ansvarlig for de halvdokumentariske programmene som blant annet inneholder intervjuer og korte, dramatiske sekvenser.

De to programmene følger Arne Garborg fra oppveksten i et strengt pietistisk hjem i Garborgåsen på Jæren til han ble gravlagt ved hytta si Knudaheio i en annen ås bare noen kilometer unna.

Livsveien
Veien fra Garborghjemmet til Knudaheio var lang og svingete, den gikk gjennom inn- og utland.

Som ung lærerskolestudent på Holt ved Tvedestrand forelsket Garborg seg dypt og inderlig i en kvinne som var bundet til en annen. På samme tid ble han overmannet av skyldfølelse da faren tok livet sitt. Som student og avisskribent i Kristiania holdt Garborg på å sulte i hjel, og som nygift var han og den gravide kona hans nær ved å fryse i hjel i den strenge kulden i Kolbotnen i Østerdalen.

Etter suksessrike forfatterår på kontinentet ble Arne Garborg, mot sin egen vilje, boende på Labråten i Asker. Først da han i moden alder våget seg tilbake til barndommens gjengrodde stier, fant han det han hele tiden hadde vært på leting etter - seg selv og sin plass på jord.

I Garborgs fotspor
De fleste stedene der Arne og Hulda Garborg levde er tatt vare på, og opptakene til programmene er for en stor del gjort i de miljøene de vanket. I rollene som Arne og Hulda Garborg møter vi skuespillerne Sigve Bøe og Gunhild Kværness.

Det første programmet viser dikteren i den tidlige delen av forfatterskapet der kjærlighet og moral, synet på kvinnen og synet på bonden er sentrale temaer.

I det andre programmet (28.1.) blir bøkene som kretser om religiøse spørsmål satt i fokus, samtidig som lyrikeren, målmannen og norskhetsforkjemperen får sin rettmessige plass.

Ruvende åndsmenneske
Arne Garborg (1851-1924) var en av de store innenfor europeisk litteratur og åndsliv i sin tid. Han fulgte med i de kulturelle og politiske strømningene, og det han skrev - så vel i diktning som i aviser og blad - ble lagt merke til og verdsatt.

Samtidig var livet til Arne Garborg en eneste lang lidelsessvei. Han var merket av en tung arv og av opprivende hendelser i barne- og ungdomsårene og slet med grubling, angst og depresjoner gjennom hele livet. Men de personlige problemene ga han samtidig innsikt i det som rører seg i menneskesinnet. Dermed kom han også som dikter til å lodde dypere i sjelelivet enn de aller flere.

Trellenkene han kjente fra barndommen skapte dessuten en sterk frihetstrang hos ham. Mye av det han skrev handlet da også nettopp om frihet - frihet i kjærlighetslivet, økonomisk frihet, politisk, kulturell og nasjonal frihet. Han skrev også om retten til å tenke og tro på fritt grunnlag og retten til å reise seg mot autoriteter og maktmennesker.

NRK1 søndag kl 21.30

To programmer, 21. og 28. januar, om Arne Garborgs liv og diktning
Programansvarlig: Oddgeir Bruaset, NRK Møre og Romsdal
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41 (anne.marie.astad@nrk.no)


Bilder
1. Arne Garborg (Sigve Bøe) giftet seg i 1887 med Hulda, f. Bergersen (Gunhild Kværness). (Foto: Scanpix)

2. Arne Garborg med sønnen Tuften. Tuften vil ikke sove og faren synger \"Sønner av Norge\". (Foto: Johan Hole)

3. Hulda (Gunhild Kværness) og Arne Garborg (Sigve Bøe) på reise i Europa. (Foto: Johan Hole)

4. Arne Garborg (Sigve Bøe) skulle bli 50 år før han vendte tilbake til barndommens rike og Garborghjemmet. (Foto: Johan Hole)

5. Arne Garborg (Sigve Bøe) på Knudaheiå, hans spartanske bolig på Jæren som ble oppført i 1899. (Johan Hole)

6. Veslemøy (Haugtussa) i Eir Inderhaugs skikkelse i Gloppedalen. (Foto: Johan Hole)