Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 26. desember 2010 kl 11.00 Julegudstjeneste i Oslo Døvekirke

Jul med dans og dikt


Dans og poesi står sentralt i denne tv-gudstjenesten fra Oslo døvekirke der følgende spørsmål stilles: Hva ville Jesus ha gjort om han kom til oss denne jula.

Hvem ville Jesus ha gått til? Hva ville han ha sagt? Hvordan ville det blitt?

Visuelt
Oslo Døvekirke er opptatt av å ha et visuelt uttrykk. Når hørselen svikter, blir det synlige desto mer viktig.
Derfor er danser Olga Papalexiou fast engasjert i menigheten, og formidler temaene som tas opp med sine egne danser. Også i denne TV-gudstjenesten deltar hun aktivt med dans.

Poetisk
Flere av ungdommene som deltar, er med på døvekirkens ledertreningskurs. En av dem er poesimedarbeider Minh Hongh Li, han har også erfaring som skuespiller.

Marius Berg Eide, som er aktiv i Ungdomsrådet i Oslo Bispedømme og fast medlem i Oslo Bispedømmeråd, fremfører vakker poesi til salmene.

Størst i Norge
Oslo Døvekirke er en av seks døvekirker i Norge. Menigheten i Oslo er den største i landet og betjener døve og deres nettverk på tegnspråk.

Dagens liturg er døveprest Sunniva J. Fisknes. Hun har jobbet i døvekirken i seks år og hun liker å lage gudstjenester med flere involvert – spesielt ungdommer.

Egenproduksjon 2010
Prosjektleder, NRK Temaredaksjonen: Magne Vik Bjørkøy, 73 88 12 00 dir. 73 88 15 86, mobil 90 78 99 50
TV-seere bes kontakte: Publikumsservice, tlf 815 65 900, info@nrk.no