Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 16. april 2000 kl 11.00 Palmesøndag i Lommedalen kirke

Palmesøndag i Lommedalen kirke


NRK1 palmesøndag 16. april kl 11.00
Palmesøndag i Lommedalen kirke

Jesus rir inn i Jerusalem

Dette er temaet når hele familien samles i kirken i Lommedalen i Bærum i dag, palmesøndag.

- Vår kirke er som skapt for feiringen av palmesøndag! sier sokneprest Gunnar Næsheim. Kunstneren Søren Ubisch, som har stått for utsmykningen av Lommedalen kirke, har hatt klare tanker i utformingen av et rom som er reint og lyst, med klare symboler.

- Kirkerommet er bygget opp som en vandring mot evigheten. Vi begynner ved kirkedøren - livets begynnelse, og beveger oss opp midtgangen, hvor skifersteinene ligger på kryss og tvers. De er lagt slik for å henlede tankene våre på palmegrenene som folket la på bakken foran Jesus da han red inn i Jerusalem. Og oppe ved alteret venter himmelen - en buet vegg med krystaller som reflekterer lys som stjerner, og midt på veggen - korset som lyser og som viser den veien Jesus måtte gå. Hans oppstandelse ble også oss til del, beretter presten.

Lommedalen kirke
Lommedalen kirke ble vigslet i 1995. Da bygget sto klart til bruk, var behovet innlysende - i flere år hadde menigheten holdt gudstjeneste i barneskolens lokaler. Da kirken ble tatt i bruk, ble antallet kirkegjengere fordoblet! - Dette viser folks behov for et rom som er annerledes - et sted som er hellig og som inviterer til stillhet og ettertanke. Et slikt sted har vi nå, sier Gunnar Næsheim.

Det blir to barnedåper i gudstjenesten. Menighetens kirkekor deltar. Sokneprest Gunnar Næsheim taler, og kappelan Stein Bjarne Westnes er liturg.

NRK1 palmesøndag kl 11.00
Barnekoret i Lommedalen Kirke Foto Scanpix.
Egenprodusert gudstjeneste
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Anna-Marie Normann, tlf 23 04 78 53