Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 21. mai 2005 kl 20.10 Profil: Salvador Dalí

Surrealismens fanebærer

Kunstneren Salvador Dali er kjent for sine surrealistiske motiver, men her er et av de mer
Kunstneren Salvador Dali er kjent for sine surrealistiske motiver, men her er et av de mer "normale".
Salvador Dali (1904-89) var ikke bare maler, grafiker og skulptør. Han var også forfatter og filmkunstner blant mye annet. I Paris fikk han innpass i det surrealistiske miljøet, og ble raskt akseptert blant innflytelsesrike franske kunstnere som Paul Eluard, Breton og Gala.

I New York skaper han sitt eget image, og blir en offentlig person. Dali er midtpunktet i selskaper og sosiale aktiviteter. Det er i denne perioden Salvador Dali blir etablert som en myte, fødselen av det "guddommelige", kunstneren som selv blir kunst.

Dalis kunst
Dali bygger sin kunst først og fremst på overraskelsesmomentet, og han søker å gjengi fantasiens og det irrasjonelles verden. Sin metode kaller han "paranoisk-kritisk", og i hans kunst finner man en sterk interesse for seksuelle, morbide, skrekkbetonte motiver som i 1950-årene ble delvis avløst av en religiøs mystisisme.

Dali har hatt stor betydning for surrealismen og dens utvikling i Europa og USA. Han har vært sterkt engasjert i arbeidet med reklame, film og teater. Sammen med Luis Bunuel lagde han de surrealistiske filmene "Un Chien Andalou" i 1929 og "L`Age d`Or" i 1930.

I dokumentaren møter vi flere av de viktigste ekspertene på Dalis liv og arbeid, i tillegg til bilder av Salvador Dali selv, tatt fra arkivet.

Innkjøpt dokumentar
Originaltittel: "Dali, Master of Dreams"
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78