Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 7. november 1999 kl 10.55 Allehelgensgudstjeneste i Sofienberg kirke

Allehelgensgudstjeneste i Sofienberg kir


NRK1 søndag 7. november kl 10.55
Allehelgensgudstjeneste i Sofienberg kirke

Allehelgensdag minnes vi de døde

Allehelgensdag oppleves spesiell for mange mennesker. Da tennes det lys på gravene, og man minnes sine døde.
Temaet for dagens gudstjeneste er hentet fra Saligprisningene i Jesu bergpreken. Sokneprest Eivind Wremer taler og forretter.
- På allehelgensdag minnes vi de som har gått foran, og som er blitt veivisere til Guds rike,
sier Eivind Wremer som kommentar til dagens spesielle preg. Han siterer gjerne Nathan Söderbloms ord om at \"en helgen er en som gjør Gud mer levende og virkelig for oss andre\".
Sofienberg kirke
Det passer godt å markere allehelgensdag i Sofienberg kirke, som har en rekke glassmalerier av kirkens første helgen, apostelen Peter. Kirken het også lenge Petrus kirke, før den fikk navnet etter distriktet den er plassert i. Inntil for et par generasjoner siden var det en stor kirkegård i områdene rundt kirken. I dag er dette omgjort til parkanlegg og bebyggelse.

Ulla Bjørnstad (77) er aktiv i Sofienberg menighet i Oslo og er fast tekstleser under
gudstjenestene. Hun mistet sin eldste sønn for få år siden og vil ha både ham og hans
familie i tankene under gudstjenesten.
Ellers i gudstjenesten medvirker kantor Leif B. Andresen og Sofienbergkoret.

NRK1 søndag kl 10.55

Bilde (via Scanpix/Internett)
Sokneprest Eivind Wremer og Sofienberg kirkes faste tekstleser Ulla Bjørnstad.
(NRK-foto: Ole Kaland)

Egenprodusert gudstjeneste
Ved: Bjørg Honerud og Egil Stray Nordberg
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53