Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 16. februar 1999 kl 20.30 Brennpunkt: Spillet om Fornebu

Brennpunkt: Spillet om Fornebu (ttv)

NRK1 tirsdag 16. februar kl 20.30
Brennpunkt: Spillet om Fornebu

Politisk konfrontasjon på høyt nivå
Det brygger opp til politisk konfrontasjon på høyt nivå om Fred. Olsens planer for et IT- og kunnskapssenter på Fornebu når saken nå skal behandles i Stortinget.
Mens næringsminister Lars Sponheim ser på IT-Fornebus planer som et forsøk på å sikre Fred Olsen og hans allierte store verdifulle arealer på Fornebu til subsidiert pris, har IT- Fornebus støttespillere i Arbeiderpartiet lagt forholdene til rette for at visjonen skal kunne realiseres.
I mange år har Fred. Olsen i nær kontakt med sentrale personer i Arbeiderpartiet og LO utviklet et samarbeid om næringsutviklingen i Norge. Resultatet kom til uttrykk i en ambisiøs næringspolitisk samarbeidsavtale datert 25. februar i fjor.

Utnytte mulighetene
Norsk Investorforum, IT-Fornebu og Landsorganisasjonen vil skape forutsetningene for at Norge skal kunne utnytte mulighetene som den kompetanse- og kunnskapsbaserte tidsalder åpner for. IT-Fornebu vil invitere staten til å delta i satsingen med utgangspunkt i senteret på Fornebu.
Men Sponheim får også støtte. IT-Forenbu-visjonen har nemlig møtt motstand i Universitetsmiljøer og IT-baserte kretser. Kontor- og Datateknisk Landsforening, som påberoper seg å være landets største IT-organsisasjon, kaller IT-Fornebu et feil signal til feil tid. Sats heller på eksisterende og velfungerende utdanningsinstitusjoner, sies det.

Kollisjonskurs
Sponheim mener at et mulig flertall på Stortinget både er på kollisjonskurs med viktige demokratiske prinsipper og med EØS-reglene som forutsetter åpen og reell konkurranse ved salg av eiendommene på Fornebu.
Kampen dreier seg om mer enn arealer. Det foregår et politisk spill om styringen av samfunnet i årene framover. Står regjeringen fast på Sponheims linje eller vil et flertall på Stortinget nok en gang styre regjeringen?
Brennpunkt tar for seg IT-Fornebus planer, det politiske forarbeid som er gjort og spør om saken i realiteten med dette allerede er avgjort.
NRK1 tirsdag kl 20.30
Reprise NRK2 torsdag kl 23.00

Egenprodusert fra Faktaavdelingen
Programansvarlig: Ebbe Ording, tlf. 23049359 - e-post: ebbe.ording@nrk.no
Pressekontakt i Brennpunkt: Per Håkon Solberg, tlf. 23049000
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123