Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 29. august 2004 kl 23.20 Profil: Profil: "Skrik" av Edvard Munch

Hva gjør et maleri til et ikon?


"Skrik" er blitt et ikon i moderne tid, og dukker opp i mange utgaver og skikkelser (Foto: Fulmar TV)
Enkelte malerier er blitt ikoner for moderne mennesker. Et eksempel er Picassos "Guernica". Et annet er vår egen kunstner Edvard Munchs "Skrik". Kunstverket har kommet i mange skikkelser og utgaver siden Munch malte det i 1893. BBC har sett på hvordan "Skrik" har levd blant oss, og hva det er som fascinerer oss ved dette motivet.

I det 20. århundre symboliserte skriket ikke bare en politisk protest og sosial kritikk, men også en verden besatt av nevroser. Freud og Munch hadde aldri hørt om hverandre da de skapte sine hovedverk, men de delte én stor kunnskap, nemlig den at selvet er en kamparena hvor det uimotståelige begjæret møter det urokkelige objektet som heter sosiale begrensninger.

"Skrik"s hemmelighet
"Kan bare ha blitt malt av en gal mann", skrev Munch på bildets øvre del. Et skrik hadde aldri tidligere hatt noen plass i malerkunsten. Nå tok "Skrik" den moderne kunsten inn i en ny tid. Munch sa selv at "Skrik" var et bilde av ham selv og de prøvelsene han måtte gjennomgå, men figuren på bildet ligner ikke Edvard Munch – ikke noen andre heller, for den sakens skyld. Hvem var, eller er, figuren på bildet?


Britisk produksjon, BBC
Originaltittel: "The Private Life of a Masterpiece"
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83
Kontakt Innkjøpsavdelingen NRK: Gunilla Gaarder, tlf: 23 04 93 64