Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 27. september 2005 kl 19.30 Ut i naturen: Sangsvanen, fuglen fra villmarka

I sangsvanens rike

Sangsvanene er blant de vakreste skapningene i fuglenes verden (Foto: Hans Gundersen)
Sangsvanene er blant de vakreste skapningene i fuglenes verden (Foto: Hans Gundersen)
Naturfotografen Hans Gundersen har brukt to år på å filme sangsvanenes liv fra den kommer til vinterlandskap her nord i mars/april, gjennom hekketiden og til den drar sin vei med store unger.

Gjennom tusen år har de store vassdragene og de lange myrene på Nordkalotten vært sangsvanens rike. Her lever den fra våren og til langt ut på høsten. Resten av året tilbringer den lenger ned i Europa.

Selv om fuglen for lengst er fredet, er den vanskelig å filme på nært hold. Den legger reirene sine på plasser ute på myrer nært vann hvor den har god oversikt, og er meget sky og var. I filmen får vi også se andre dyr og fugler som lever tett innpå svanene, som for eksempel brungjørn og kongeørn.

Egenprodusert naturdokumentar fra Naturredaksjonen, Program riks, Hordaland
Programansvarlig: Hans Gundersen, tlf: 91 59 18 29 / 94 50 84 41
Redaktør: Terje Dale, tlf: 91 53 24 30
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78