Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 28. desember 2008 kl 11.03 Gudstjeneste fra IMI-kirken i Stavanger

Siste av fire for IMI-kirken

IMI-kirken i Stavanger (foto: Menigheten).
IMI-kirken i Stavanger (foto: Menigheten).
Gudstjeneste fra IMI-kirken, Stavanger.
Søndag etter jul.
Menigheten lager en Tema-gudstjeneste: Tid til kjærlighet.

• Taler er Hege Holmqvist - samtaler med Ellen og Piers Crocker
• Møteleder er Hanne Grønnerud
• Lovsangsleder er Thomas Wilhemsen
• Tekstlesere er Hege Holmqvist og Peter James Olsen

Norsk salmebok: 187. 479. 230 (S-97). 449. 314. 514.

Det er salmene: Deg være ære, Deg å få skode, Syng lovsang, hele jorden, Ren og rettferdig, Løftene kan ikke svikte og Reis deg, Guds menighet.

IMI-kirken i Stavanger har vært "stallmenighet i 2008, og det innebærer at menigheten hav vært en av de sju menighetene som har hatt fire gudstjenester hver i løpet av året. Dette er siste gudstjeneste fra IMI-kirken i denne omgang.

Hør gudstjenesten fra IMI-kirken 28.12.08

IMI-kirkens ideologi
IMI-kirken er menighet innen Den norske kirke og tilsluttet Normisjon. IMI-kirken har eksistert i 130 år som Stavanger Indremisjon, før vi den 13. januar 2001 skiftet navn til IMI-kirken. De siste 20 årene har menigheten vært i sterk vekst, og har nå 550 voksne medlemmer i tillegg til drøyt 200 barn og ungdommer.

Hege Holmqvist (foto: NRK / Helge Helgheim).
Hege Holmqvist (foto: NRK / Helge Helgheim).
IMI-kirken er tilsluttet Normisjon. IMI-kirken har eksistert i 130 år som Stavanger Indremisjon, før vi den 13. januar 2001 skiftet navn til IMI-kirken. De siste 20 årene har menigheten vært i sterk vekst, og har nå 550 voksne medlemmer i tillegg til drøyt 200 barn og ungdommer.

Menigheten består av mennesker i alle aldre, men omkring 60% av dem som har et aktivt forhold til IMI-kirken er under 40 år. Dette forsøker vi å avspeile i våre gudstjenester og øvrige aktiviteter.

Visjon
Vår visjon er "Å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus".

Det betyr at vi vil ta alle mennesker på alvor, anerkjenne deres verdi, og være en menighet som utfører sin tjeneste med kvalitet i alle ledd.

Slik vil vi legge tilrette for at alle kan få et personlig og nært forhold til Jesus Kristus, som er menighetens Herre.

I IMI-kirken vil du møte en menighet som vil realisere sin visjon ved å løfte fram lovprisning, undervisning og forbønn som bærebjelker i arbeidet.

Hensikt
"Vi vil føre mennesker til Jesus Kristus og hans familie, og hjelpe dem til å bli modne kristne og utruste dem til tjeneste i menigheten og samfunnet og til misjon i verden for gjennom alt å ære Guds navn".

Verdier
Guds ord er grunnleggende for rett gudsåpenbaring, frelse, personlig forvandling og rettesnor for livet:

Bønn og tilbedelse er menighetens første prioitet. Meniheten er kalt til å formidle evangeliet på en relevant måte. Menigehet er et autentisk fellesskap. Menigheten skal fortsette Jesu gjerninger i Den Hellige Ånds kraft.

Menigheten er et sted for utrustinger og tjeneste. Kvalitet og kreativitet ærer Gud og tiltrekker/ inspirerer mennesker. Vekst er det naturlige for enkeltmennesker og menighet. Menigheten er kalt til å påvirke vårt samfunn.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra IMI-kirken 28.12.08