Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 12. juni 2000 kl 23.15 Den absolutte sannhet: Kampen om sjelene

Den absolutte sannhet: Kampen om sjelene


NRK1 mandag 12. juni kl 23.15
Den absolutte sannhet (4:4): Kampen om sjelene

Med fokus på Asia

Det fjerde og siste programmet i BBC-serien om Den katolske kirke setter fokus på kampen om sjelene i Asia der teologer stilte spørsmålstegn ved gamle dogmer.

Det 2. Vatikankonsil på 60-tallet bidro til en modernisering av Den katolske kirke. Særlig i den tredje verden tok troende katolikker imot de nye signalene med åpne armer. Forandringene fant sted til tross for sterk motstand fra den såkalte kurian, pavens nærmeste medarbeidere i Vatikanet, som følte at de mistet sin innflytelse.

På 80-tallet konsentrerte Vatikanet seg om å beseire hva den oppfattet som marxistisk befrielsesteologi i Latin-Amerika. På 90-tallet kom Vatikanet i konflikt med en ny tid, og fokus ble flytter over til Asia. Kirken ledelse begynte for alvor å uroe seg for at det ikke lenger var tilstrekkelig skarpe grenser mellom den \"rette tro\" og en katolisisme blandet med lokale, religiøse tradisjoner. Teologer i Asia og Europa stilte spørsmål ved gamle dogmer. Sølibatets berettigelse og muligheten for kvinnelige prester i Den katolske kirken var aktuelle temaer i noen kretser.

Liberale ideer ble oppfattet av stadig flere, men de katolske prestene er fremdeles bundet av sølibatet, noe som fører til at Den katolske kirken har stadig større vanskeligheter med å rekruttere unge menn til presteskapet.

Vatikanet har de siste 10 årene brukt stadig mer energi på å opprettholde kontrollen over verdens 1000 millioner katolikker. I det nye århundre blir det vanskeligere for paven og Vatikanets ledelse å mene at de sitter inne med den absolutte sannhet.

NRK1 mandag kl 23.15

Bilde
I det nye århundre blir det vanskeligere for Vatikanets ledelse å mene at de sitter inne med den absolutte sannhet.

Britisk dokumentarserie i fire deler fra BBC
Pressekontakt i Fakta/Innkjøp: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123