Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 1. august 1999 kl 20.20 Profil: Charles Rennie Mackintosh

Profil: Charles Rennie Mackintosh (t)

NRK2 søndag 1. august kl 20.20
Profil: Charles Rennie Mackintosh

Arkitekt med banebrytende ideer

Han var ledende i utviklingen av den såkalte Glasgow Style. Som arkitekt og møbeldesigner fikk han stor innflytelse på art nouveau og jugend- bevegelsen i Europa. Han påvirket også den nederlandske kunstnergruppen de Stijl.
I kveldens britiske dokumentar settes søkelyset på den store, skotske jugendarkitekten Charles Rennie Mackintosh (1868 -1928) som lanserte banebrytende ideer om arkitektur og møbeldesign.
Mackintosh har satt sitt preg på hovedstaden Glasgow, der hans hovedverk, Glasgow School of Art, stod ferdig i 1899. Skolen ble det første eksempelet på art nouveau arkitektur i Storbritannia.
Informasjon/arkitektur/design
Den kjente arkitekten og designeren er også mannen bak den fredede bygningen,\"The Lighthouse\", som nå skal bli senter for informasjon, kommunikasjon, arkitektur og design for hele Storbritannia. Den skal rehabiliteres og ominnredes for omlag 150 millioner kroner og vil stå ferdig til den store arkitektur- og designfestivalen i Glasgow i 1999.
\"The Lighthouse\" vil bli et permanent senter for utstillinger, konferanser og opplæring på alle trinn fra barneskolen til universitetsnivå.
Interessen for Mackintoshs arkitektur og design dabbet noe av etter hans død, men i begynnelsen av 70-årene økte interessen for hans arbeider igjen. Hans mange karakteristiske møbler ble reprodusert, og The Mackintosh House i Glasgow ble rehabilitert og åpnet for publikum som museum.
Charles Rennie Mackintosh var læregutt hos den skotske arkitekten John Hutchinson. I 1889 begynte han å jobbe i firmaet Honcyman and Keppie, hvor han ble partner i 1904.
Han giftet seg med sin medstudent Margaret Macdonald i 1900. I samarbeid med kona og to andre medstudenter oppnådde Mackintosh internasjonal anseelse som designer av uortodokse plakater, håndarbeid og møbler. I motsetning til samtidige designere var Mackintosh sine arbeider preget av originalitet og eleganse. Mest kjent er han for de bemerkelsesverdige \"tearooms\" som han tegnet i Glasgow i perioden 1896-1904.
I 1914 sluttet han å praktisere som arkitekt for å dyrke sin store interesse for maling med vannfarger.

NRK2 søndag kl 20.20
Tidligere sendt 20.9.98

Britisk produksjon
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123