Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 5. august 2007 kl 22.05 Salmer til alle tider

Salmer til alle tider

Handler om å dele

Å vandre i kirkeårets forskjellige faser er som å få et speilbilde av livets virkelighet. Noen ganger til pur glede, men andre ganger rykker alvoret nært.
Det blir til selvransakelse.

Slik er det med denne søndagen der det handler om å forvalte godene våre, se vår neste og være villig å dele. I møte med salmenes utfordringer lar vi dette utsagnet klinge med: "Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe."

Da passer det jo utrolig godt å begynne i det små med Lina Sandells salme "Gör det lilla du kan" før vi lar salmen "Himmelske far, du har skapt oss" gi oss visjoner og sette forvalteransvaret i perspektiv.

Fra denne salmen lar vi Edvard Hoems ramsalte salmeord i "Den fattige Gud" utfordre oss gjennom komponistens egen tolkning, Henning Sommerro. Kanskje vi har noe å bekjenne?

Det har salmedikteren Liv Nordhaug i salmen "Vår far vi må bekjenne". Fra bekjennelse til ufordring: Sven Ellingsens salme "Noen må våke". Vi øyner håp. Her er det ikke bare moralens pekefinger, men en genuin lyst til å gjøre noe. Det å dele med andre kan være en glede som springer ut innenfra.

Derfor er Margareta Melins ord i sangen "Tro ditt hjärta om gott" en inspirasjon og pådriver. Det handler også om takknemlighet. En positiv drivkraft, og hva med en aldri så liten påminnelse om hva vi har grunn til å takke for. Det gir Kristin Linda Hansen i sangen "Jeg har så mye å takke for."

Artistene som skal formidle kveldens tema er Carola, Bergen Domkantori, Henning Sommerro, Kristin Solli Schøien, Oslo gospel choir, Ulla-Carin Börjesdotter og Linda Kristin Hansen.
Forrige salmenøtt
Riktig svar på salmenøtta sist søndag skulle være "Fagert er landet", og vinnere av salmekruset ble:

Gunnlaug Bøyum fra Bergen, Ingolv Talset fra Molde og Bendix Gunvaldsen fra Kristiansand.

Ny salmenøtt
Fra hvilken salme er strofen "der arbeidstrøya er presteskrud" hentet?
"Der arbeidstrøya er presteskrud"

Send inn ved å klikke her.

Du kan også skrive vanlig post, og da er adressen:

Salmer til alle tider,
NRK
7005 Trondheim.

Svarfrist er 8. august.