Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 5. august 2013 kl 02.10 Film: Kampen om tungtvannet

Sabotasjen på Rjukan


Dette er beretningen om Kompani Linges aksjon mot tungtvannsanlegget på Rjukan under den andre verdenskrig. En del av dem som medvirket i den klassiske filmen deltok selv i sabotasjeaksjonen.

"Kampen om tungtvannet" er en rekonstruksjon av sabotasjen mot Norsk Hydros tungtvannsfabrikk på Vemork ved Rjukan.

Etter en mislykket engelsk operasjon ble nordmenn satt inn for å hindre at Hitler skulle få tungtvannet. Produksjon av
tungt vann var av stor betydning for tysk atomforskning.

Aksjonen, som ble satt i verk 28. februar 1943, var vellykket, men de allierte ønsket å sikre seg
ytterligere. Derfor bombet 15 amerikanske fly fabrikken i november samme år.

Tyskerne ønsket å flytte det gjenværende tungtvannet til Tyskland, men 20. februar 1944 lyktes det sabotørene og norske hjemmefrontsgutter å senke en ferge med en last kalilut om bord som var på vei til Tyskland for videreforedling.

Senkingen fant sted på Tinnsjøen i Telemark.

Virkelighetens helter
Filmen bygger på Knut Haukelids egne nedtegnelser i bokform. Haukelid var fenrik og en av heltene under aksjonen. Han medvirker i filmen hvor han spiller seg selv. Det gjør også fenrik Jens Anton Poulsson og sersjantene Claus Helberg, Fredrik Kayser, Arne Kjelstrup og Hans Storhaug. For øvrig medvirker Torstein Skinnarland, Knut Lier-Hansen og Rolf Sørlie.

Sendt tidligere.

Norsk spillefilm fra 1948
Regi: Titus Vibe-Müller
Andre skuespillere: Johannes Eckoff, Henki Kolstad, Claus Wiese, Andreas Aabel, Odd Rohde
TV-seere bes henvende seg til Publikumsservice, tlf: 815 65 900