Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 2. februar 2003 kl 17.00 Gudstjeneste fra Olsvik kirke i Bergen

En moderne kirke

Kapellan Tormod Klovning (NRK-foto)
Kapellan Tormod Klovning (NRK-foto)
Olsvik er en ung menighet med en ung kirke i en ung bydel. De yngre generasjonene setter sitt preg på livet i menigheten. Kirken stod ferdig i 1990 og er en moderne arbeidskirke med muligheter for mange slags aktiviteter.

Menigheten har et utadrettet og aktivt ungdomsarbeid. I ten sing-koret er halvparten av de vel hundre konfirmantene med, og i kirkens ungdomsklubb får de unge boltre seg med egen grafittivegg og med "data-party". Menigheten er heller ikke redd for å bruke utradisjonelle metoder i gudstjenestene. Dans og drama er ofte en del av feiringene. En årlig kulturuke med kunstutstilling og spennende konserter har også vokst fram de siste årene.

I drabantbyen Olsvik og områdene i nærheten er det fortsatt stor tilflytting og nybygging. Det gir muligheter og utfordringer for menigheten.

Kirkebygningen har et kvadratisk kirkerom, og bygget er reist i pyramideform. I tillegg til kirkerommet har kirkebygget ungdomsavdeling, menighetssal og kontorer. Med sin plassering øverst på Olsviktoppen har kirken en flott beliggenhet.

Menigheten har 9826 medlemmer og omfatter områdene mellom Askøybroen og Sotrabroen. Fra Lyderhorn til Alvøen.

Tv-sendingene
En aktiv og levende menighet setter i aller høyeste grad også preg på de tre tv-gudstjenestene.

I gudstjenesten søndag 2. februar spiller barna en viktig rolle. Koret Shine som består av jenter mellom 9 og 12 år bidrar sterkt til dette med sin sang. Kapellan Tormod Klovning taler og dagens tekst er Matt 8.23-27: Jesus stiller stormen.

Gudstjenesten søndag 9. februar har tekst fra Matt 2.1-16: Arbeiderne i vingården. Olsvik Kirkekor og a capellagruppen Quart på 8 synger. Organist er Rune Johnsen Klevberg og talen er ved kapellan Tormod Klovning.

I gudstjenesten søndag 9. mars er det ungdommen som får slippe til. Olsvik Ten Sing synger og vi får liturgisk dans. Søndagens tekst er Matt 4.1-11: Jesu fristelse, og talen er ved kapellan Tormod Klovning

Egenprodusert Gudstjeneste fra NRK/Hordaland
Pressekontakt Anna-Marie Normann tlf. 23 04 78 53