Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 2. desember 1999 kl 19.35 Ut i naturen: Luft og kjærlighet

Ut i naturen: Luft og kjærlighet (ttv)


NRK1 torsdag 2. desember kl 19.35
Ut i naturen: Luft og kjærlighet

Vipen Vanellas våreventyr

Viper som leker seg i luftrommet over grønne gressenger. Vakrere vårtegn kan man knapt tenke seg. Men bak den tilsynelatende bekymringsløse luftakrobatikk skjuler det seg en beinhard kamp om status og makt, og om å skaffe seg den beste partneren å dele egg og reir med. I Ut i naturen i kveld får vi følge vipen Vanella gjennom tre travle vårmåneder i Rogaland.
- Vipenes våreventyr er minst like innfløkte og knepene vel så utkrøpne som dem vi kjenner fra våre egne kjærlighetsdrama.
Det sier programskaper Svein Haaland i NRK. Sist vår fulgte han vipene på Jæren på nært hold sammen med NRK-fotografen Per Jarle Heggdalsvik. Det ble en naturopplevelse som setter den heftigste såpeopera i skyggen. Programmet har fått tittelen \"Luft og kjærlighet\". Det er det livet dreier seg om for vipene om våren.

Innfløkt kjærlighetsliv
Utroskap, sjalusi og intriger florerer på vipemarken. Sex som belønning hører til hverdagen. I vipenes verden er det meste tillatt, for mens hunnvipen risikerer å ende opp som en forsmådd tredjeelsker, kan hannvipen slett ikke være sikker på at han er far til kyllingene i sitt eget reir. Men vipene kan også by på kjærlig omsorg, tålmodighet og vilje til å ofre seg for andre. Det må til for å lykkes. Og ingen kan vippe med stjerten som en vårkåt vipe.

Flerkoneri
Fuglearten med det latinske navnet Vanellus er polygyn. Det vil si at hannen kan ha flere maker. Det vanlige er at hver hann har fra én til tre hunner å betjene, men noen kan ha fire, og enkelte får selvsagt ingen.
Mens hannene forsøker å lokke til seg flest mulig hunnfugler, må hunnene finne ut om de vil være førstekone for en hann med lav status, eller kanskje tredjekone til en hann med høyere status. Det kan være et komplisert valg. Velger hun en populær hann, må hun regne med å dele ham med flere. Lavstatushannen får hun kanskje ha for seg selv. Noen av hunnvipene satser på en komfortabel løsning. De parrer seg med den de helst vil ha, mens de lar en hann med lavere status få æren av å hjelpe dem med egg og unger. Slik får de både i pose og sekk.
Summen av alle beslutningene som vipene tar i løpet av vårsesongen, vil avgjøre om de lykkes med å videreføre slekten. Ungene må være sterke. I god tid før vinteren kommer, må de være på vei til Nederland, Storbritannia eller andre vintervarme land i Vest-Europa.

Vipespråk
Vipene tilhører vadefuglene men har tilpasset seg livet i kulturlandskapet, gressenger og åkre. Her er det lett å finne mat, men sjansen for å havne under plogen eller bli sendt til himmels i f"rhøsteren, er faretruende stor. Den vesteuropeiske bestanden av viper er derfor på tilbakegang, men ennå kommer det titusenvis av viper for å hekke i Norge hver eneste vår.
I programmet møter vi Ingvar Byrkjedal og Gaute Bø Grønstøl fra Universitetet i Bergen. De to forskerne jobber med å samle kunnskap om vipenes levevis. De har særlig vært opptatt av hvordan disse fuglene kommuniserer med hverandre.
- Det som for folk flest ser ut til å være tilfeldig og formålsløs flaksing, er nemlig ofte rituelle bevegelsesmønstre med klare budskap. Vipene har et mangfold av slike signaler som de formidler ved hjelp av lyd og bevegelse, og få kan tolke dette språket bedre enn Ingvar og Gaute, sier programskaperen Svein Haaland. Han har fulgt forskningen deres i flere år, og han lover at de som får med seg \"Luft og kjærlighet\", vil møte vipen med større respekt neste vår.

NRK1 torsdag kl 19.35

Naturprogram fra NRK Hordaland
Programansvarlig: Svein Haaland
Fotograf: Per Jarle Heggdalsvik
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41