Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 28. februar 1999 kl 16.25 Gudstjeneste i Fana kirke

Gudstjeneste i Fana kirke

NRK2 søndag 28. februar kl 16.25
Gudstjeneste i Fana kirke

Troen kjemper
Troen viser seg i utholdenhet og pågående bønn. Men hva gjør vi når bønnen ikke synes å nå lenger enn til taket, spør sokneprest Bjørn Nygaard i denne tekstmeditasjonen i Fana kirke.
Har Gud dårlig hukommelse? Er det slik at vi trenger å minne ham om hva han har sagt, hva han har gjort? Eller er det slik at det skjer noe med oss når vi ber slike bønner?

Annen søndag i faste
I dag møter vi troen som kjemper. Som kjemper med Gud, men som tross alt klynger seg til Jesus. Vi møter denne i kvinner som trygler Jesus om hjelp til sin datter, som er plaget av en ond ånd.
Jesus hører kvinnens skrik. Han stopper. Men han er taus. Kvinnen gir seg imidlertid ikke, hun roper igjen. Og hører vi etter, så gjenkjenner vi ropet. Det lyder i hver gudstjeneste. Det er kirkens uopphørlige bønnerop, kyrie eleison, Herre miskunne deg. Det er pilgrimssangen som igjen og igjen stiger opp til ham som sa: \"Kall på meg på nødens dag\". Den stiger opp mot Skaperen, mot Forløseren, mot Livgiveren.
I dag er det sokneprest Bjørn Nygaard som forretter, og vi får høre Fana Kirkekor med Jostein Aarvik ved orgelet.
NRK2 søndag kl 16.25
Blir også sendt NRK1 i morgen kl 14.05

Bilde
(F.v.) Studentprest Anne Beate Tjentland og sogneprest Bjørn Nygaard sammen med NRKs Terje Dale og kantor Jostein Aarvik.

Egenprodusert gudstjeneste fra Bergen
Regi: Terje Dale
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53