Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 11. april 2011 kl 22.30 Historia om kristendommen

Et alternativt syn på den kristne tro


En ny religion ble født i Midtøsten for 2000 år siden. På sin vei til makt har den forandret måten vi tenker på, brakt frelse og håp til millioner av mennesker og død og destruksjon til utallige andre.

I kveld starter en tankevekkende serie om den kristne troen. Vi får nye synspunkter på omstendigheter rundt kristendommens opphav og utbredelse – fra dens opprinnelse i Palestina via dens utbredelse i Romerriket, korstog, reformasjon, kolonisering og global ekspansjon fram til i dag. Hver film blir presentert av en kjent person som har dype personlige grunner for å delta i serien, noen er kristne, andre ikke.

Serien presenterer et alternativt syn på kristendommens historie og tar opp kontroversielle problemstillinger: Kristendommens destruktive forhold til sitt jødiske opphav, dens politiske kompromisser som offisiell religion i Romerriket, reformasjonens intoleranse, blodsutgytelser og splittelser og kristendommens rolle i skaping av nasjonal identitet. Hvordan kunne en kjærlighetsreligion bli en krigsreligion? Hvilke varige følger fikk korstogene for relasjonene med den muslimske verdensreligionen?

Den vitenskapelige revolusjonen og opplysningstiden har overtatt historien om verden, noe som har blitt den største utfordringen for kristendommen. Har kristendommen en framtid som verdensreligion?

Jøden Jesus
I første episode undersøker den britiske forfatteren Howard Jacobson opprinnelsen til kristendommen, og noen av konsekvensene den kristne troen har fått. Selv om kristendommen oppstod blant fromme jøder, ble den kristne tro en katastrofe for dem. Røttene til antisemittisme ligger i en 2000 årsgammel uthenging av jødene, basert på falske redegjørelser i Det Nye Testamentet om at det var jødene som var ansvarlig for Jesus’ død. Dette resulterte i en teologi full av hat mot jødene, og det var først i 1965 at den katolske kirken vedgikk at det ikke var jødene som drepte Jesus. Vatikanet utfordret jødene igjen senest i 2007.


Britisk serie fra 2010. Sesong 1. (1:8)
Originaltittel: Christianity: A History.
Kveldens episode: Jesus the Jew
Med programlederne Howard Jacobson, Michael Portillo, Dr Robert Beckford, Rageh Omar, Ann Widdecombe MP, Kwame Kwei-Armah, Prof Colin Blakemore og Cherie Blair.
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no, tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900