Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 30. august 1999 kl 21.05 Folkets århundre: Uavhengighet nå!

Folkets århundre: Uavhengighet nå! (ttv)


NRK2 mandag 30. august kl 21.05
Folkets århundre: (13:26) Uavhengighet nå!

Folkets århundre: Gandhi fører an

Etter den blodige verdenskrigen tørstet folk etter fred og fremgang, og det var mange som fikk sine ønsker oppfylt. Men dessverre var det også et stort antall mennesker som gikk nye dramatiske tider i møte.

I BBCs dokumentarserie om vårt turbulente århundre er vi kommet til 1947. Europeerne hadde sin fulle hyre med å rydde opp etter krigens redsler, mens for eksempel India sto midt oppe i en ny konfrontasjon med de gamle koloniherrene i London.

Indernes store frigjøringsleder, Mahatma Gandhi, viste verden at det fantes en alternativ måte å løse nasjonale og internasjonale konflikter på. Hans fredelige metoder, basert på passiv motstand og sivil ulydighet, ble forsøkt kopiert i en rekke land.

Festen var slutt for de dominerende kolonimakter. Frigjøringsbevegelser i Afrika og Asia nådde sine historiske mål på relativt kort tid. Men også disse seierne utløste mye politisk dramatikk, ofte med blodige konsekvenser. For gammelt stammehat, blandet med kulturelle og religiøse motsetninger, førte til borgerkrig i land etter land. I kveldens program får vi rapporter fra hva som skjedde i blant annet India, Ghana, Algerie, Angola og Mozambique.

Om serien
Serien er en kronologisk og tematisk kavalkade over vår nære fortid og den tiden vi lever i. Produksjonen er en av BBCs mest påkostede gjennom tidene. Forskere og reportere har gravd i film- og fjernsynsarkiver og historisk stoff over hele verden. Noe av dette stoffet er aldri tidligere publisert. Hver av de 26 delene tar utgangspunkt i en bestemt dato heftet til viktige begivenheter opp gjennom tiårene.

BBC har brukt fire år på å produsere de 26 delene. Leder av prosjektet har vært Peter Pagnamenta, en av BBCs mest erfarne produsenter. BBC har også hatt mye god produksjonshjelp fra sin samarbeidspartner WGBH, den amerikanske public servicestasjonen i Boston.
En meget lang rekke innflytelsesrike personer og vanlige mennesker er intervjuet om historiske hendelser. De norske kommentarene i serien blir lest av Ole Christian Lagesen.

NRK2 mandag kl 21.05
Tidligere sendt i NRK1 30.11.98

Bilder (via Scanpix/Internett)
1. Geoffrey Aduamah fra Ghana sloss for britene under den 2. verdenskrig, men ble senere oppfordret til å kjempe for sine egne rettigheter mot hvit kolonimakt.

2. Waihwa Theuri var med i den afrikanske opprørsbevegelsen Mau Mau-bevegelsen i 1953.

Britisk dokumentarserien i 26 deler
Produsert av BBC i samarbeid med WGBH
Originaltittel: People\'s Century

Pressekontakt: Dokumentar- og innkjøpsred., tlf. 23 04 93 64