Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 23. november 2008 kl 17.30 Åpen himmel: To biskoper - en tro

To biskoper - èn tro

Tor Singsaas og Finn Wagle (foto: NRK / Helge Helgheim).
Tor Singsaas og Finn Wagle (foto: NRK / Helge Helgheim).
-Jeg husker første gang jeg skulle hilse på Nidarosdomens guttekoret. Trodde jeg skulle få fin kontakt ved å fortelle at jeg selv hadde sunget i et lignende kor, men da jeg fortalte at det var Sølvguttene, ble jeg pepet ut.

Biskop Finn Wagle ler hjertelig med tanke på dette første møtet med guttekoret.

Vi er i Museet i Erkebispegården i Trondheim. To biskoper deler livserfaringer, og ikke minst troserfaringer. Den ene kan se tilbake på 17 år bispetjeneste i Nidaros, mens den andre må vente til 14.desember før han vigsles som biskop i Nidaros.

Gruppe fra Nidarosdomens guttekor (foto: NRK / Helge Helgheim).
Gruppe fra Nidarosdomens guttekor (foto: NRK / Helge Helgheim).
Det er to ydmyke biskoper vi møter. Begge vet at Nidarosdomen betyr mye for mange, og har en helt spesiell plass i det norske folk når store hendelser skal markeres. Under samtalen får de se klipp fra signingen av kong Harald og dronning Sonja, men også når kirken fylles av mennesker i sorg, som etter Sunamien.

Sammen snakker de om det å være biskop i de forskjellige livssituasjonene, og "gammelbispen" gir etterfølgeren gode råd. Felles for dem begge er at de får høre tekster fra Bibelen som de har valgt selv. Det samme gjelder valg av salmer som fremføres av en gruppe fra Nidarosdomens guttekor.

Bibeltekstene leses av Marit Selfjord. Begge aktørene er godt kjent av aktørene, og setter stor pris på deres deltagelse.

-Vi kunne ikke ha fått en bedre plass å møtes på.
De to biskopene er samstemt. Museet i Erkebispegården handler om Nidaros’ røtter. Her forenes tradisjon og hellighet.

I disse omgivelsene er det ikke vanskelig å oppmuntre hverandre. Ikke minst Tor Singsaas er raus når han forteller om Wagles evne til å støtte ham foran hans bispegjerning i Nidaros.
"Jeg hopper gjerne etter Wirkola."

-Dette har vært som en herlig etterklang etter 17 år bispetjeneste i Nidaros.

Biskop Finn Wagle smiler etter TV-opptakene, men hans etterfølger, Tor Singsaas, vil ha det siste ordet: "For meg er dette som et herlig forspill."

Programleder er Helge Gudmundsen.