Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 27. oktober 2013 kl 22.50 Et svik mot oss alle

Slik Treholt ser det


I 2008 ble den endelige avgjørelsen tatt: Arne Treholt fikk ikke gjenåpnet saken sin og må leve med spiondommen resten av livet. Flere anser dommen for å være svært tvilsom.

I januar 1984 ble Arne Treholt arrestert, og i juni 1985 dømt til 20 års fengsel i etterkrigstidens mest omtalte spionsak i Norge. Han ble benådet av helsemessige grunner i 1992 av regjeringen Brundtland.

Treholt har flere ganger forsøkt å få saken sin gjenopptatt. Han og forsvarer Harald Stabell er svært kritiske til deler av dommen som de mener er mangelfull, og i 2006 henvendte de seg en tredje gang til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Filmen forteller om arbeidet med denne siste søknaden.

Jens Evensens reaksjon
Arne Treholt ønsker å renvaske sitt ettermæle. Flere aktører som var tett på ham og hadde avgjørende roller den gang, sier sin mening om saken. Hans nærmeste sjef, havrettsminister Jens Evensen kontaktet ham aldri, men uttaler seg i et lydopptak som Treholt får høre for første gang.

Filmen kaster også et blikk tilbake på den dramatiske rettsprosessen, en påminnelse om den kalde krigens alvor, og den reflekterer over opinionens betydning for Treholt-saken.

Sendt tidligere.

Norsk dokumentar. 2009
Produksjon, Tore Buvarp, Fenris Film AS
Regi: Marianne Kleven
Musikk: komponert og spilt av Aslak Dørum
Pressekontakt: Sidsel Mundal, 414 52 326 / 23 04 92 82
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900