Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 23. september 2007 kl 11.03 Gudstjeneste fra Saltdal kirke, Nordland

Radiogudstjenesten

Saltdal kirke (foto: Otto og Mechtild Reuber).
Saltdal kirke (foto: Otto og Mechtild Reuber).
Gudstjeneste fra Saltdal kirke, Nordland.
17. s. e. pinse: Joh. 11, 17-27 og 37-44.

Kapellan Sven Becker.
Kantor Knut-Harald Rydning.

Norsk salmebok: 586. 194. 196. 514. 187.
Røkland blandakor deltar - dir. Sven Becker.

Salmene i samme rekkefølge som numrene overfor:
Lovsyng Herren, han er nær, Dine hender er fulle av blomster, Døden må vike for dødsrikets krefter, Reis deg, Guds menighet og Deg være ære.

Tekstleser er Gunnlaug Stava.

Teknikere er Remy Samuelsen og Nils Mortensen. Produsent er Helge Helgheim.

Om kirken
Saltdal kirke er en langkirke bygd i tre i 1862, og den er senere påbygd. Den har rundt 550 sitteplasser.

Altertavlen heter "Krusifiks" og er laget av Nilsskog. På en av veggene henger det også en gammel altertavle fra 1756 som viser motiv fra "Innstiftelsen av nattverden". Det er to glassmalerier som viser kors med due.

De to kirkeklokkene er fra 1876 og er laget av Bochumer Verein Gusstahlfabrik i Tyskland.

Kirken har ellers mye gammelt inventar og utstyr. Dåpsfat, kanne, og lysestake i kobber fra 1657. Messehagler fra 1710 og to gamle bibler fra henholdsvis 1575 og 1891.

Om lag 3700 mennesker sokner til menigheten.

Om kommunen
Saltdal er en innlandskommune 90 km sørøst for Bodø, innerst i Saltenfjorden, like nord for Polarsirkelen. Administrasjons- og handelssentrum er Rognan, et handelssenter i en særegen stil i et opplevelsesrikt miljø.

Saltdal kommune strekker seg fra fjord til fjell. Foruten Rognan finner vi tettstedet Røkland 15 km lenger sør. Både E6 og Rv 77 går gjennom kommunen. Nordlandsbanen stopper på Lønsdal, Røkland og Rognan.

Det vernede området utgjør mer enn halvparten av kommunearealet på 2.213 kvadratkilometer. I Bodø ligger nærmeste lufthavn og hurtigruteanløp.

Opplysningene er hentet fra Norsk kirkeleksikon og Saltdal kommunes hjemmesider.