Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 26. april 2004 kl 21.30 Faktor: Oppsagt - ikke død

Liv etter oppsigelse

Jan Lystad på jobb i verkstedet i Kay Lindegaard. (Foto: Ned Alley)
Jan Lystad på jobb i verkstedet i Kay Lindegaard. (Foto: Ned Alley)
Snart femti år gamle Jan Lystad jobbet i 28 år ved Lilleby smelteverk i Trondheim. I de gamle lokalene til smelteverket har tre nye bedrifter tatt plass, og Jan er en av de tidligere Lilleby-ansatte som har tatt fatt på en ny jobb der.

De som er igjen på Lilleby, holder ved like et helt spesielt miljø på arbeidsplassen. Fortsatt kommer folk som ikke jobber der, til kaffe klokka ni på røykerommet, de møtes til lønningspils, og har julebord og frokost 1. mai sammen. – Folk har fått annet arbeid, likevel møtes vi. Det er jo litt snodig, sier Jan.

Nedgang i industrien
Fesil Lilleby Metall, som oftest bare kalt Lilleby smelteverk, stengte ovnene 20. desember 2002. Til tross for hard kamp fra fagforeningen for å bevare smelteverket, mistet Jan og de 68 andre ansatte jobben.

Nedleggelsen satte fart i debatten om hva som er i ferd med å skje med norsk industri – og hva som skal til for å redde den. For de ansatte i Lilleby smelteverk var det likevel for sent.

Mindre tid enn før
Nå jobber Jan i Kay Lindegaard, en bedrift som lager ildfaste konstruksjoner til industrien. Den nye hverdagen hans er preget av mer stress enn tidligere, og jobben krever at han ofte må reise på kort varsel. I tillegg henger trusselen om permisjonsvarsel over ham, men den tar han med stor ro.

Han har også tatt en helgejobb som taxi-sjåfør, noe som gjør at det blir lite tid til kona og barnebarna. En av måtene han kobler ut på er ved å trene spinning.

Om "Faktor"
"Faktor" er en serie egenproduserte dokumentarer som våger å ta standpunkt, med en nær og personlig fortellerstil. Med mennesket i fokus ønsker "Faktor" å gi tilstedeværelse og sette enkeltmennesket inn i en større sammenheng.

Egenprodusert dokumentar
Programskaper: Mari Lunden Nilsen og Kari Hansen
Redaktør: Terje Dale
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96/995 39 252

LENKER
  • Hjemmeside