Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 10. november 2002 kl 11.00 Gudstjeneste fra Mariakirken i Bergen

Kong Harald deltar i gudstjenesten

Dagens gudstjeneste er åpningsgudstjeneste for årets kirkemøte som fant sted mandag 4.11. Per Oskar Kjølaas, som i vår tiltrådte som biskop i Nord-Hålogaland, forretter. Hans Majestet Kong Harald deltar i gudstjenesten.

Den sentrale teksten er Joh 6,37-40, hvor Jesus sier: "Den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort." Gudstjenesten vil også være preget av en av de viktige sakene på årets kirkemøte, nemlig Den norske kirkes plass i
fellesskapet av europeiske kirker. Salmene og bønnene som brukes, er derfor valgt ulike europeiske kirkelige tradisjoner.

Kirkemøtet
Kirkemøtet er det øverste representative organ i Den norske kirke. Det består av medlemmene i de 11 bispedømmerådene i landet vårt, pluss noen valgt på fritt grunnlag. Til sammen blir dette en synode med 85 deltakere. Kirkemøtet samles én gang i året (i november). Sakene er grundig forberedt
gjennom saksutredning, delvis også høring, og fremmet for Kirkemøtet av Kirkerådet som fungerer som et styre valgt av Kirkemøtet.

Kirkemøtet behandler sakene omtrent på samme måte som Stortinget, altså først i komiteer og deretter i plenum. Viktige saker på årets kirkemøte er stat/kirke-utredningen og Den norske kirkes plass i fellesskapet av europeiske kirker.

Kontaktperson NRK Hordaland:
Gunn Aasen, tlf. 55 27 57 37, mobil 988 51 820
Kontaktperson, ekstern info: Hilde Ljøen, tlf. 23 04 72 36


LENKER
  • Les om Mariakirken