Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 5. desember 2010 kl 09.30 Språkteigen

A-endinger i Dagsnytt provoserer

Dagsnytts Kari Bækken Larsen leser nyheter på et radikalt, og hundre prosent normert, bokmål. Likevel får hun flere sinte tilbakemeldinger enn NRK-medarbeidere som bruker dialekt. Tidligere var a-endinger og tjukke L'er bannlyst i NRK, og fremdeles er det få som bruker det. Grunnen er at dialektene rundt Oslo-fjorden har lav status fordi tjenerskapet gjerne kom fra bygdene rundt Kristiania, mener språkforsker Ruth Vatvedt Fjeld.

Henrik Ibsen er en av de største verdenskjendisene Norge har hatt. Vi kjenner godt til hva han skrev, men hvordan snakka han? Det prøvde Hans Heiberg å finne ut på 60-tallet. Hans Heiberg var teatersjef og forfatter og skrev blant anna Ibsenbiografien "Født til kunstner". Språkteigen har funnet fram et arkivklipp fra 1978 fra programmet "Ibsens sprog og språket vårt".

Hvorfor heter kreps 'kräfta' på svensk? Og sykdommen kreft kalles 'cancer' på svensk. Sylfest Lomheim forsøker å klare opp i forvirringa.

Programleder er Randi Lillealtern.