Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 21. januar kl 22.30 Dagens dokumentar: Hva er Det muslimske brorskapet?


Det politiske og religiøse fellesskapet ble etablert i 1928 av Hassan Al Bana. Innflytelsen fra Det muslimske brorskapet har spredd seg og blitt en destabiliserende faktor i verden. Dokumentaren ser nærmere på brorskapets historie fra opprettelsen og frem til i dag.

Fransk dokumentar, 2012
Orginaltittel: La Confrérie. Qui sont les Frères musulmans?
Produksjon: Kuiv productions
Kontaktadresse for presse resse@nrk.no tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 2304 7000