Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 13. august 2005 kl 22.50 Fakta på lørdag: Grensevakt

Grensevakt 1905

For hundre år siden var situasjonen spent da Norge krevde selvstendighet i forhold til Sverige. Norge hadde et sterkt nasjonalt forsvar, og det ble kalt inn ekstra mannskaper til å gå grensevakt. Dokumentaren fra Forsvarets mediesenter presenterer hovedtrekk av den politiske så vel som den militære utviklingen i forbindelse med unionsoppløsningen 1905.

Forut for unionsoppløsningen var det norske forsvar blitt styrket og hadde en sterk posisjon hos datidens nordmenn. I det politiske spill som foregikk, måtte Sveriges politikere vurdere de byrder og belastninger de ville få ved å bruke våpenmakt mot sitt broderfolk.

Strategi for frihet
Datidens nordmenn var ikke i tvil om at Norge vant det politiske spillet nettopp gjennom et sterkt nasjonalt forsvar. Siden Sverige avsto fra militærmakt, måtte de akseptere Norges krav om selvstendighet, og unionsoppløsningen var snart et faktum.

Norsk dokumentar (2005)
Originaltittel: Grensevakt
Produsert av: Forsvarets mediesenter (FMS)
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57