Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 24. april 2001 kl 19.30 Ut i naturen: Nesten alene med vidda

Ut i naturen: Nesten alene med vidda (tt


NRK1 tirsdag 24. april kl 19.30
Ut i naturen: Nesten alene med vidda

I Cappelens fotspor over Hardangervidda

Peder W. Cappelens bok \"Alene med vidda\" ble til i en liten hytte ved Skjerhøl langt inne
på Hardangervidda. Nesten førti år senere drar Ut i naturen tilbake til dette landskapet og gjenopplever forfatterens skildringer.

Det er den vesle Kaggelihytta ved Bjornesfjorden som blir hjemmet til Peter Lindell og Ingvild Hustad under dette oppholdet. Hytta ligger ikke langt fra Cappelens tilholdssted, Skjerhøl. Her er langt fra folk, men en og annen skiturist kommer da forbi.

En uforglemmelig vår
Nettopp dette året blir det en uforglemmelig fjellvår. Og det gjør det lett å gjenoppleve Cappelens poetiske skildringer:

\"For slik er Hardangervidda tidlig i juni; hvitskimlet og flekket av breer og fonner - en kjempemessig pels som røter. Vannene har grå snerk av is, mør og farlig våris. Et karrig og nødtørftig landskap. Her er ikke overflod på noe; bare på luft, rum og lys, lys. Og lyset slår inn, trenger ned i sjøene, i elvene, ja, ned i selve grunnfjellet. Fjellene skyter ikke rygg, de strekker seg i lange, rolige linjer og gir hvile i øynene.\"

Naturens egen rytme
Vi følger Peter og Ingvild gjennom et halvår, og opplever sammen med dem Hardangerviddas storslagne natur, sett gjennom Peder W. Cappelens øyne.

- Etter et halvår på fjellet har naturens egen rytme lagt seg over hverdagen. Verdien og meningen med det vi gjør står tydeligere enn før, forteller de.

Eller for å si det med Peder W. Cappelens ord:
\"Og tiden; jeg merker at her oppe blir den en forbundsfelle. Ikke en nådeløs innpisker, men et spillerum for tanke og følelse; en sval og klar fjellsjø - det strømmer stridt ved oset - men med ukjente dyp og grunne, stille viker. Og tidens kraft virker ikke lenger fremover - mot det som skal skje; men bakover og innover mot det som var og er.\"

NRK1 tirsdag kl 19.30
Blir også sendt onsdag kl 16.03 og NRK2 lørdag kl 18.00

Naturprogram fra NRK Faktaavdelingen
Ved Peter Lindell
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41 (anne.marie.astad@nrk.no)

Bilde
I Ut i naturen i kveld skal vi vandre på Hardangervidda. (Foto: Per Roger Lauritzen/Den Norske Turistforening)