Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 28. september 2010 kl 19.45 Ut i naturen: Magasin

Stor aksjon for lite dyr


I et lite tjern litt nord for Oslo sprøytes det utover litervis med gift. For utenforstående kan det være vanskelig å se at dette er en redningsaksjon, men det er det. Den utrydningstruede salamanderen skal forsøke berges.

I Norge har vi to arter salamandere, storsalamanderen som til tross for navnet ikke er lenger enn 15cm, og liten salamander. Begge artene står på rødlisten over utrydningstruede dyr. I det lille tjernet var det ulovlig utsatt fisk som var den største trusselen. Løsningen ble å forgifte fisken, og i kveldens Ut i naturen skal programleder Hanne Aass, klassen biologi 1 fra Bjertnes Videregående skole og salamanderekspert Jeroen Van der Kooij følge salamanderne både før og etter giftbehandlingen.

James Bond
Salamanderne i tjernet registreres nøye med foto, nummer og navn. Så i tjernet og i skogen rundt svømmer og kryper blant andre Mette Marit, Stalin og ikke minst James Bond. Det store spørsmålet er om James Bond i kjent stil vil overleve giftaksjonen.

Amfibietunnel
Andre steder i landet bygges det tunneler for å få salamandere, frosk og padder trygt fram til gytedammene. Ut i naturen har sett nærmere på Norges største byggeprosjekt av dette slaget.

Steinalderliv
Helge Søfteland og Anette Evensen har noen dager bak seg med steinalderliv på Bømlo. På en holme utenfor Setrevika der de bor, ligger et brudd fra steinalderen der de tok ut grønnstein til å lage økser og klubber av. Dette unike materialet er bedre enn flint, og stein herfra finner vi igjen i steinalderbosetninger langs hele vestlandet. Men for å komme ut til denne rike forekomsten trengs båt, og hvilke farkoster kan de ha brukt for 10.000 år siden?

Tar naturen i bruk
I høst presenterer Ut i naturen personer som tar naturen i bruk på ekstreme og spektakulære måter. I kveldsens program møter vi Steinar Nes frå Sogndal, en av Norges beste og mest erfarne fjellskikjørere.

I innslaget blir det blant annet gjensyn med de dramatiske opptakene da Nes utløste, og holdt på å bli tatt av snøras i Sogndalsdalen i fjor vinter.


Egenproduksjon fra NRK Hordaland
Programleder Hanne Aass, mobil 971 10634,
Redaktør: Terje Dale
Produsent: Bjørg Langeland
Kontaktadresse for presse: Presse tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 815 65 900 Publikumssevice