Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 4. september 1999 kl 19.45 Livet er en liten løgn - kulturreise til Aserbajdsjan

Livet er en liten løgn - kulturreise til

NRK2 lørdag 4. september kl 19.45
Livet er en liten løgn - kulturreise til Aserbajdsjan

I ytringsfrihetens grenseland

Betyr ytringsfrihet noe annet i et land der kulturen står høyere i kurs enn demokratiet? Spørsmålet stilles i kveldens finske dokumentarprogram. Vi følger med medlemmer av den finske PEN-klubben til Aserbajdsjan.

Ved oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 ble Aserbajdsjan en selvstendig stat. Aserbajdsjan er i prinsippet en demokratisk republikk der den lovgivende makt er lagt til en folkevalgt nasjonalforsamling på 50 medlemmer og den utøvende til en president og regjering.

Aserbajdsjan har et flerpartisystem, men partiene spiller en begrenset rolle. Det dominerende partiet siden landet fikk sin selvstendighet har vært presidentens parti. Aserbajdsjan, med hovedstaden Baku, ligger ved det Kaspiske hav. Landet som har vel sju millioner innbyggere, grenser til Russland i nord, Iran i sør og Armenia og Georgia i vest.

Trykkefrihetens forsvarere
Den finske avdelingen av den internasjonale forfattersammenslutningen PEN-klubben har besøkt Aserbajdsjan. PEN-klubben skal overvåke at demokratiske prinsipper følges og at trykkefriheten er reell for forfattere over hele verden. I denne finske dokumentaren stilles det spørsmål om ikke innholdet i slike erklæringer kan tolkes forskjellig i forskjellige kulturer.

Representantene fra den finske PEN-klubben møtte både forfattere og journalister under sitt besøk i Aserbajdsjan. En journalist beskrev sin situasjon slik: - Som individ er jeg fri, men som journalist er jeg bundet. Journalister utsettes for utilbørlig press. Mye er vanskelig. Det er klart at vanskelighetene også påvirker kunsten, men jeg tror at forholdene vil bli bedre etter hvert.

Men den sovjetiske stemningen finnes ennå. Den har ikke forandret seg, går det fram av programmet. Vanlige mennesker kan ikke opponere. De fleste må framfor alt konsentrere seg om å overleve. Mange sitter også igjen med det inntrykket at siden Aserbajdsjan har store oljereserver, så foretrekker vestlige land å snakke om penger heller enn om menneskerettigheter.

I Aserbajdsjan er det vanskelig å gi ut bøker. Det skyldes den strenge sensuren og ikke så mye økonomiske forhold, blir det hevdet i programmet.

NRK2 lørdag kl 19.45

Dokumentarprogram fr YLE
Originaltittel: Livet ar en liten lögn - kulturresa til Azerbaidjan

Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41