Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 15. november 2011 kl 19.45 Ut i naturen: Sylan, naturens skattekiste

Hva kan en kvernstein avsløre?


Øystein Jansen er en entusiastisk geolog, og er på jakt etter geologi som forteller en historie. Nå legger denne mannen igjen ut på nye eventyr. Han skal inn i Sylan, det enorme naturområdet som strekker seg fra Trondheimsfjorden i vest til Østersund i øst, fra Røros i sør til Meråker i nord.

Han starter med å kjøre en 900 kilo stor kvernstein inn til Rørosmartnan sammen med et hestefølge fra Selbu og Tydal. Kvernsteinen er brutt langt inne i Sylan, i Selbufjellene. Dette kvernsteinsbruddet skal han finne. På ferden gjennom Sylan finner han tydelige spor etter isens herjinger. Historien fra den tiden da de siste restene av breene smeltet vekk, ser vi best akkurat her, – i Sylan.

Men Øystein er på leiting etter geologiske forekomster som har skapt verdier og arbeidsplasser for folk her inne i fjellene mot Svenskegrensen. I tillegg til det store kvernsteinsbruddet, finnes det mange kobbergruver i dette området, og Øystein skal ned i den fantastiske Kongsgruva.

Øystein leter også etter myrmalm som det kan utvinnes jern av. Jernproduksjonen fra dette området stammer helt tilbake til begynnelsen av vår tidsregning. Jernet fra trøndermyrene ble faktisk solgt til germanske stammer som sloss mot romerne!

Egenproduksjon
Programansvarlig: Trond Lillealtern, Mobil: 95028858
Redaktør: Terje Dale
Produksjonsleder: Bjørg Langeland
Kontaktadresse for presse: , tlf: 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, info@nrk.no, tlf: 815 65 900