Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 15. november 2005 kl 19.55 Store norske: Kong Haakon VII

Stem på århundrets nordmann

Tor Bomann-Larsen er forkjemper for Kong Haakon (Foto: Ole Kaland, NRK)
Tor Bomann-Larsen er forkjemper for Kong Haakon (Foto: Ole Kaland, NRK)
I kveld sendes det første av totalt 10 programmer om 10 norske storheter. Felles for de utvalgte er at de har levd mellom 1905 og 2005. Hvem av dem fortjener å bli århundrets nordmann? Hver kandidat har sin egen forkjemper som taler deres sak, men det er opp til seerne å stemme frem en vinner. Vinneren blir kåret på direkten 17. desember.

50 norske navn var med i den første delen av kåringen av århundrets nordmann. Frem til mars i år kunne man stemme frem ti personer som skulle gå videre til neste del av kåringen. I de neste fem ukene blir hver enkelt presentert på NRK av sin egen "forkjemper".

Forkjemperen fungerer som en slags programleder, men vedkommende tar samtidig stilling til og argumenterer for sin kandidat. I programmene lærer vi de ti kandidatene å kjenne på en ny måte, sett gjennom forkjemperens øyne.

Linda Eide er fast stuntreporter og gir samtidig et nyansert bilde av kandidatene. I hvert program har hun to innslag der hun belyser ulike sider ved de nominertes personlighet – på en litt annerledes måte.

De ti nominerte er tre kvinner og syv menn (forkjemper i parentes):

Kong Haakon 7 (Tor Bomann-Larsen)
Thor Heyerdahl (Øystein Kock Johansen)
Einar Gerhardsen (Torbjørn Berntsen)
Mari Boine (Ole Henrik Magga)
Erik Bye (Ole Paus)
Christian Michelsen (Hans Wilhelm Steinfeld)
Kim Friele (Astrid Nøklebye Heiberg)
Fridtjof Nansen (Nina Witoszek)
Kong Olav (Toppen Bech)
Gro Harlem Brundtland (Ingolf Håkon Teigene)

I kveld: Kong Haakon VII
Haakon 7 (1872-1957) var Norges første konge etter unionsoppløsningen i 1905. Han var opprinnelig dansk og het prins Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel.

18. november 1905 valgte Stortinget enstemmig prins Carl til konge.
Han tok da kongenavnet Haakon 7, gav sin sønn navnet Olav og tok sitt valgspråk: Alt for Norge.

Han regjerte i 50 år og ble et avholdt nasjonalt samlingsmerke. Kong Haakon var omgjengelig, nøktern og uformell; folkelig og opphøyd på en og samme gang. Han befestet sin sterke posisjon under krigen som han beholdt frem til han døde i 1957, 85 år gammel.

Tor Bomann-Larsen er forkjemper for kong Haakon.
Bomann-Larsen slår enkelt og greit fast at Haakon 7 var mannen som legemliggjorde den moderne staten Norge – som foretok det svimlende skritt fra å være en fremmed innvandrer til å bli nasjonens første helgenkonge siden Olav den hellige. Og Bomann-Larsen er sikker i sin sak: Det burde holde for å bli århundrets nordmann.

Slik stemmer du:
Tlf. 829 47 010 (pris 2,27 kroner)
sms: sn1 til 1905 (pris 2, 27 kroner)
Eller du kan gi din stemme på Internett: www.nrk.no/storenorske

Egenprodusert serie fra Program Riks, underholdningsavdelingen og nrk.no (2005)
Prosjektleder: Rune Møklebust: 97585849
Pressekontakt: Marianne Vinje, tlf. 23 04 99 18/988 588 80LENKER
  • www.nrk.no/storenorske