Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 2. januar kl 22.10 Økonomisk vekst - lavere lønn

En ønsket utvikling?


Stadig mindre av den økende velstanden kommer vanlige lønnsmottakere til gode. Ikke på 100 år har de fått så lite betalt for det de faktisk produserer. De siste 30 årene har lønnsforskjellene i Sverige økt kraftig.

Finansmann Rune Andersson, en av Sveriges rikeste og aktiv i næringslivet, beskriver hvordan Sverige har blitt et helt annet land i løpet av de siste 30 årene.

Historisk lavt
I løpet av det siste århundredet har svenskene både fått høyere reallønn og en mye høyere levestandard. Men siden slutten av 1970-tallet har lønnsmottakerne fått stadig mindre av den økende velstanden. I følge Lennart Schön, professor i økonomisk historie, har ikke dette hendt før. Vi må gå så langt tilbake som til 1910 for å finne en tilsvarende foredeling av profitten. Og utviklingen er forsterket siden begynnelsen av 1980-tallet.

Hvilke politiske vedtak har ført til denne utviklingen? Både borgerlige og sosialdemokratiske regjeringer har ført en politikk som har holdt lønnene nede. Politikerne er tildels unnvikende når de blir bedt om å uttale seg om denne utviklingen.

Svensk dokumentar, 2013
Orginaltittel: Dokument inifrån: Lönesänkarna
Produksjon: SVT
Kontaktadresse for presse presse@nrk.no tlf 414 28 800
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 23 04 70 00