Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 26. mai 2009 kl 19.30 Ut i naturen: Magasin

Når en liten mus skal ut og gå…


Mus finnes nesten over alt ute i skog og mark, og de er flere enn du aner. Noen av oss vil helst hoppe opp på en stol og skrike høyt hvis vi får øye på en. Andre, som for eksempel Ut i naturens Hanne Aass og forskeren Vidar Selås, vil se nærmere på dem og finne ut om det er noe hold i påstanden om at "uten smågnagerne stopper Norge".

I Vegårshei har Vidar Selås i mange år overvåket smågnagerbestanden. Denne våren skal Ut i naturen også få være med og sjekke tilstanden.

Noen mus må vi ut i åkeren for å finne. Andre lever langt inne i skogen, mens noen trives best blant folk. Med spesialkonstruerte feller skal vi forsøke å fange noen levende eksemplarer av både Morten skogmus, klatremus og markmus, samt se på hvilke spesialtilpasninger de har for å leve i sine miljøer.

Ministere på orrfuglleik
Vi skal også få se to ministere slik du aldri har sett dem før. Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen tar med seg miljø- og utviklingsminister Erik Solheim på Eriks første orrfuglleik, med Ut i naturens Kari Toft på slep.

Mus i byfjorden i Bergen
Fisken havmus har fått navnet sitt på grunn av den lange tynne "musehalen". Den er ikke så vanlig å se, for havmusa lever vanligvis på 50 til 1000 meters dyp. Men Ut i naturen har lyktes i å treffe på et eksemplar i grunnere farvann i byfjorden i Bergen.

Magasin fra NRK Naturredaksjonen (2009)
Programleder Hanne Aass
Produksjonsleder: Bjørg Langeland
Redaktør: Terje Dale
Pressekontakt: Helene Amlie, 23 04 77 51 / 95 10 02 99
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900