Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 1. juni 2001 kl 22.20 Design for framtiden: Øko-design

Hva er øko-design?

Forbrukersamfunnets ansvar: Øko-design er et nytt og viktig begrep innen industriell produktutvikling – og handler om et produkts miljøprofil. (Foto: De gode hjelperne A/S)
Forbrukersamfunnets ansvar: Øko-design er et nytt og viktig begrep innen industriell produktutvikling – og handler om et produkts miljøprofil. (Foto: De gode hjelperne A/S)
Øko-design er et nytt og viktig begrep innen industriell produktutvikling, og handler om et produkts miljøprofil.

Hva kan gjøres for at et produkt blir satt inn i en mest mulig miljøvennlig ramme? Det må stilles krav til produksjonsmåten, til at materialet ikke forurenser ved bruk, og ikke minst til produktets gjenvinningspotensiale.

Det nye begrepet øko-design er siste tema i serien ”Design for framtiden”. Den vanlige forbruker er seg stadig mer bevisst om at et produkt skal ha en god miljøprofil, og etterspørselen etter slike produkter vil trolig komme til å øke de nærmeste årene.

Innkjøpt produksjon i fire deler
Produksjon: De Gode Hjelperne A/S, tlf. 33 42 33 60 (Øivind Bratli, Camilla Skjelberg)
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57

Bilde
Forbrukersamfunnets ansvar: Øko-design er et nytt og viktig begrep innen industriell produktutvikling – og handler om et produkts miljøprofil. (Foto: De gode hjelperne A/S)