Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 8. februar 2009 kl 11.03 Gudstjeneste fra Kristiansand Frikirke

Gudstjeneste fra Kristiansand Frikirke

Såmannssøndagen.
Bibelteksten er hentet fra Lukas evangelium
kapittel 8, vers 4-15.
Predikant er Dag Smemo og gudstjenesten blir
ledet av pastor Jan Gossner.