Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 30. november 1999 kl 19.35 Norsk filmhistorie: Okkupasjon og gjenreising

Norsk filmhistorie: Okkupasjon og gjenre

NRK2 tirsdag 30. november kl 19.35
Norsk filmhistorie (4:8)

Okkupasjon og gjenreisning

De tyske nasjonalsosialistene hadde tiltenkt filmen en viktig rolle i \"nyordningen\" av det norske samfunnet.
Gjennom etableringen av Statens Filmdirektorat forsøkte nazistene å gjennomføre en omorganisering av det norske film- og kinosystemet. Dette medførte blant annet etableringen av den første norske ukerevyen.
Ellers er det farser og komedier som preger okkupasjonstiden, med noen få unntak. Gjennom disse unntakene har Nasjonal Samling også fått en plass i den norske filmhistorien.

Om serien
I åtte programmer gir NRK2 innblikk i norsk filmhistorie, fra den spede stumfilmbegynnelsen og frem til i dag.
For filminteresserte gir serien en fantastisk sjanse til å stifte bekjentskap med filmskapere, skuespillere, dokumentarfilm, spillefilm, propagandafilm og barnefilm - fra 1920-årene og frem til i dag. Serien starter med pionertiden på begynnelsen av århundret, og fortsetter med den såkalte \"gullalderen\", vanskelighetene under okkupasjonen, optimismen i etterkant, politisk korrekt sosialrealisme på 70-tallet, og de fortellerglade filmene på 80- og 90- tallet.
Serien er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Lillehammer og NRK.

NRK2 tirsdag kl 19.35

Fakta - egenprodusert
Pressekontakt Fjernsynets informasjonsavdeling: Anna-Marie Normann, 23047853
Ved Jan Anders Diesen og Tore Helseth