Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 23. august 2009 kl 09.30 Språkteigen

Lærer utlendinger om fesk og hoinn

Utlendinger får nå hjelp til å forstå mer av norske dialekter. Fem språkforskere ved NTNU har gitt ut boka "An introduction to norwegian dialects", en introduksjon til norske dialekter.

Her kan man lære om de grammatiske hovedtrekkene i dialektene som snakkes i Tromsø, Sandnessjøen, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Tanken er at boka skal tas i bruk i norskundervisninga for utlendinger på et tidlig stadium.

Språk endrer seg gjennom "flertallets tyrrani". De lydene og bøyningsmønstrene som brukes oftest i språket, har en tendens til å trekke til seg ord som uttales og bøyes på andre måter.

Denne teorien har Nina Gram Garmann brukt i sin doktoravhandling om kvantitetsskiftet i mellomnorsk, det vil si da det norrøne systemet med korte, lange og overlange stavinger i ord forsvant. Gram Garmann har studert dialekten i Nordgudbrandsdalen, og her har de tatt vare på noe av det gamle kvantitetssystemet.