Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 6. mars 1999 kl 21.30 Herskapelig

Herskapelig (ttv)

NRK1 lørdag 6. mars kl 21.30
Herskapelig (6:9)

Gjørv Gård i Inn- Trøndelag
Gjørv har eksistert langt tilbake i forhistorisk tid med funn tilbake til bronsealderen. Gården nevnes allerede i 1307 i offisielle dokumenter. Gården er på vel 1000 dekar innmark, så det er nok å henge fingrene i for eierne Inger Lise og Ole Andreas Gjørv.
Gjørv Gård er knyttet til Karolinerinvasjonen i 1718. Den har vært lensmannsgård, postgård og har hatt sentrale funksjoner. Inger Lise og Ole Andreas Gjørv har eid gården siden 1963.
Det sies at Gjørv har eksistert langt tilbake i forhistorisk tid med funn tilbake til bronsealderen - tusen år før Kristus - og mange gravhauger opp gjennom folkevandringstiden. Den lå sentralt i seilingsleden fra Tingvoll (Steinkjer) - Mære - Nidaros, og selve navnet kan tydes som et gammelt offersted.

Bygninger
Det gamle gårdsanlegget går tilbake til 1700- og 1800- tallet og inneholder blant annet gamle eldhus, stabbur og to større trønderlåner som begge er pietetsfullt restaurert. Mens eierne bebor det ene, er den andre trønderlåna i dag representasjons- og gjestebolig og muligens den best bevarte trønderlåna i landsdelen med hensyn til opprinnelighet. Bygningene ligger på et eget tun og er tilknyttet et større hageanlegg.

Hjorteoppdrett
Gården er i dag på vel 1000 dekar innmark pluss skog og utmark, og ligger ned til Borgenfjorden med lang strandlinje, og øyer og holmer i fjorden. Gården driver et av landets største hjorteoppdrett og er et populært innslag for de mange besøkende på gården. Gjørv tar imot overnattingsgjester -både firmaer og privatpersoner.

Fører tradisjonene videre
Nåværende slektsgren har sittet på gården siden 1823. Inger Lise og Ole Andreas Gjørv er de to som fører tradisjonene videre. Hun er rikspolitiker og fylkesmann i Nord-Trøndelag, han er pensjonert rektor og progressiv bonde.
Inger Lise Gjørv dro i 1977 til Løvebakken for Arbeiderpartiet. I 16 år pendlet hun 150 mil hver helg. De siste fire årene var hun landets odelstingspresident. Hun interesserer seg for alle ingredienser som hører innunder begrepet \"det gode liv\". Hun er en bevisst hjemmeinnreder og samler på samtidskunst. God mat hører også med til hennes interesser, og til kveldens fest har hun invitert tretti naboer på flyndrefrikasse og hjortestek fra egen næring.
NRK1 lørdag kl 21.30

Bilde (via Scanpix/Internett/Data-TV)
Ekteparet Gjørv og Toppen Bech hilser på ender og gjess som lever i fugledammen på storgården Gjørv. (Foto: Leif Arne Holme)

Egenprodusert underholdning i ni deler
Pressekontakt Fjernsynets informasjonsavdeling: Anne Bekkevold, 23 04 89 56
Programleder: Toppen Bech
Produksjonsleder: Berit Ruud Bekken